nieuws

Forse toename ramenmarkt in Baltische staten

bouwbreed Premium

De kwantiteit van de ramenmarkt in de Baltische staten groeit dit jaar met 8,1 procent. De bijbehorende waarde stijgt met 8,2 procent. De grootste toename doet zich met 13 procent voor in Estland. Letland en Litouwen volgen met respectievelijk 8,8 procent en 6,6 procent.

Dit blijkt uit een rapport van InterConnection Consulting. Gegadigden moeten zich bedenken dat de ramenmarkt van de Baltische staten een vervangingsmarkt is. Ongeveer 79 procent van alle ramen worden verkocht om redenen van renovatie. De rest is bedoeld voor de nieuwbouw. Aan deze toestand verandert in elk geval tot en met 2003 naar verwacht niets.

De economie van de Baltische staten kent een jaarlijkse groei van 3 tot 5 procent en verbetert zo de orderontvangst bij de aannemerij. Het gemiddeld inkomen stijgt en meer mensen kunnen zich eigen woning veroorloven. De toestand van de voorraad elementenflats is doorgaans te slecht om er nog iets aan te doen. Met dat in gedachten verwacht InterConnection toenemende activiteit op de ramenmarkt en rekent voor het volgende jaar met een volumegroei van 8,2 procent die in 2003 naar 7,1 procent daalt. In Estland doet zich met 13 procent de grootste toename voor.

Dit jaar ging met 63,3 procent van het volume de meeste aandacht uit naar PVC-kozijnen. Hout en aluminium volgden met respectievelijk 24 en 11,9 procent terwijl 0,85 procent van het volume uit een combinatie van hout en aluminium bestond. PVC-kozijnen komen vooral van internationale aanbieders als Trocal, Rehau, Gealan en Schüco. Die verdringen vooral houten kozijnen. PVC zal om die reden in 2003 tweederde van de kozijnenmarkt beslaan. De combinatie hout/aluminium vindt momenteel marginale toepassing; desondanks adviseren de rapporteurs in deze productie te investeren. De onderzoekers verwachten In de komende jaren wordt een aanmerkelijk stijgende vraag verwacht naar deze specifieke kozijnen en trekken zo parallellen met de markt in Duitsland en Oostenrijk. Die stijgende vraag komt vooral van particulieren met een hoger inkomen die een een- of tweegezinswoning laten bouwen.

De verkoop van metalen kozijnen uit bijvoorbeeld aluminium blijft vooralsnog stabiel. De vraag naar aluminium gevelsystemen compenseert de dalende afzet van ‘gewone’ aluminium kozijnen. Om en nabij 90 procent van de verkopen in de Baltische staten komt neer op directe verkoop van producent aan consument. Het restant verloopt via de gebruikelijke handelskanalen. De rapporteurs verwachten evenwel dat de belangstelling voor het laatste door de komst van gespecialiseerde kozijnaanbieders in de komende jaren toeneemt.

InterConnection Consulting Group, ing. M. Bergant, Wenen, telefoon (0043) 15854623.

Prijsdaling

Tegelijk constateren de onderzoekers een forse prijsdaling. De gemiddelde prijs van een PVC-raam daalde tussen 1999 en 2001 met bijna 10 procent. Deze ontwikkeling geldt als een normale reactie op de grote vraag en de hoge productiecapaciteit in de Baltische staten. Ramen worden nauwelijks meer handmatig samengesteld maar industrieel vervaardigd.

InterConnection rekent met een prijsontwikkeling die het typerend voor de Baltische markt noemt. Aan de ene kant zullen de prijzen voor bestaande producten en vooral die van PVC-kozijnen verder afnemen. Daardoor verminderen de marges van de hele ramenindustrie. Aan de andere kant neemt de prijs van een verkocht gebruiksklaar raam toe. Dit omdat de producten op een hoog technisch niveau staan en met de nieuwste methoden warmte isoleren en zonlicht weren.

InterConnection Consulting Group, ing. M. Bergant, Wenen, telefoon (0043) 15854623.

Reageer op dit artikel