nieuws

Financiële strop bij herstel Drentse rivier

bouwbreed Premium

Het herstel van de waterhuishouding van het Drentse riviertje de Vledder Aa die ontspringt in Nationaal Park Drents Friese Wold valt veel duurder uit dan in eerste instantie was begroot. Opdrachtgever waterschap Reest en Wieden was uitgegaan van een kostenplaatje van 8,7 miljoen gulden. Nu blijkt dat het project 2,8 miljoen meer kost.

Het herstel van de Vledder Aa is nodig om verdroging van het gebied te voorkomen en om de waterkwaliteit in het brongebied van het riviertje te verbeteren. Onderdeel van het project is verder het tot stand brengen van een scheiding tussen water voor natuur en water voor landbouw en het hermeanderen van de bovenlopen van de Vledder Aa.

De fikse budgetoverschrijding is te wijten aan een aantal zaken. Zo is het project begroot in 1996 en zijn sindsdien de prijzen van bijvoorbeeld bestekken en grond fors gestegen. Verder zijn technische aanpassingen doorgevoerd omdat de kunstwerken in de wateraanvoer niet op de wijze konden worden aangebracht zoals was gepland.

Reest en Wieden heeft nu besloten het project in drie fases te spitsen. Fase één is het projectdeel dat reeds is gerealiseerd en fase twee behelst het deel dat met het huidige budget nog kan worden uitgevoerd. Fase drie bevat de werken die nog moeten worden uitgevoerd. Doel is om deze fase geheel of gedeeltelijk met Europese subsidies of rijksgelden te realiseren. Verder dragen het waterschap, de terreinbeheerders en de provincie extra bij.

Reageer op dit artikel