nieuws

Enschede bouwt 1700 huizen in rampgebied

bouwbreed Premium

In Roombeek, de Enschedese wijk die in mei vorig jaar door de vuurwerkramp werd verwoest, worden 1700 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om 1200 koophuizen, vierhonderd huurwoningen in de sociale sector en zestig wooneenheden voor studenten en jongeren.

Van de woningen is 70 procent grondgebonden en 30 procent gestapeld. De helft van de woningen wordt via particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd. Dat gebeurt door een speciaal bouwbureau. De Stedenbouwkundige Structuurvisie is gemaakt door architect Pi de Bruin en werd gisteren door de gemeente Enschede gepresenteerd.

Het kabinet heeft na de vuurwerkramp een bedrag van 200 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van de wijk. De gemeente Enschede heeft berekend dat de grondexploitatie, ondanks de bijdrage van het Rijk, een tekort heeft van enkele tientallen miljoenen.

Het is nog niet bekend hoe dit tekort wordt afgedekt. “Er zijn verschillende redenen waarom we het tekort voorlopig accepteren; het ambitieniveau van de wederopbouwplannen, de kwaliteitsimpuls die dit biedt voor Enschede en de mogelijkheid om in het vervolg van het planproces nog aanvullende middelen te verkrijgen. Bovendien kunnen we wellicht op onderdelen geld besparen”, aldus wethouder R. Bleker in een toelichting.

Restauratie

Aan de Lasondersingel is al gestart met de wederopbouw. Het gaat om de restauratie van achttien woningen uit de Amsterdamse School. De huizen zijn volgend jaar klaar. Het gebied daarachter wordt ingevuld door woningcorporatie Domijn. De bewoners uit dit gedeelte van het rampgebied kunnen in 2003 terugkeren. Woningcorporatie De Woonplaats heeft voor de locatie Roomveldje aan vier architecten gevraagd een ontwerp te maken. De oud-bewoners kiezen maart volgend jaar het plan dat het meest tot de verbeelding spreekt.

Om de geschiedenis van Roombeek levend te houden wordt een aantal oude elementen geconserveerd. Het gaat onder meer om de textielcomplexen Rozendaal en Tetem.

In de Lasonderbleek, een park op de voormalige locatie van vuurwerkbedrijf SE Fireworks, komt ruimte voor een herdenkingsmonument. Het oude stratenpatroon blijft vrijwel volledig intact. “Het nieuwe Roombeek wordt een levendige, gevarieerde wijk waarin ruimte is voor wonen, werken, onderwijs en recreatie. Het streven is om in de wijk 1200 arbeidsplaatsen te scheppen. Om dit te stimuleren komen er woon-werkpanden en twee bedrijfsverzamelgebouwe”, zegt Bleker.

Grolsch

Verder wil de gemeente Enschede een bedrijventerrein ontwikkelen op de huidige locatie van bierbrouwer Grolsch. Dit bedrijf vestigt zich op een nieuwe locatie in Boekelo. In het hart van Roombeek komen voorzieningen op het gebied van onderwijs en sociale en culturele voorzieningen. In de nieuwe wijk is geen plaats voor zwaar verkeer. Er komen zones waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden, terwijl men in sommige hofjes niet harder dan 10 kilometer per uur mag.

Overigens zijn de sloop- en saneringswerkzaamheden van de verwoeste wijk nog steeds niet afgerond. Gespecialiseerde bedrijven zijn bezig met de laatste grote klus, de asbestsanering van het Bamshoevecomplex. Naar verwachting wordt dit laatste deel van Roombeek volgend jaar voorjaar schoon opgeleverd.

Reageer op dit artikel