nieuws

Eindelijk onderzoek

bouwbreed

Na tweeënhalf jaar getouwtrek beschikt het Openbaar Ministerie eindelijk over de schaduwboekhouding waaruit zou kunnen blijken dat de grote bouwbedrijven in Nederland illegale prijsafspraken hebben gemaakt. Nu kan justitie beginnen aan een grondig onderzoek en kan worden vastgesteld of de bouw daadwerkelijk de overheid jaarlijks honderden miljoenen guldens te veel heeft laten betalen.

Natuurlijk doet de bouw alsof er niets aan de hand is. AVBB-voorzitter Brinkman en de voorzitters van de raden van bestuur van de grootste bouwondernemingen noemen de beschuldigingen volstrekt ongeloofwaardig en roepen stoer dat eerst maar eens bewijzen op tafel moeten komen. Formeel hebben ze daarin gelijk. Van bouwfraude kan pas worden gesproken, als is bewezen dat sprake is geweest van ongeoorloofde verrijking.

Een feit is dat de Nederlandse bouw het lange tijd zonder legale rekenvergoedingen heeft moeten doen, nadat de Europese Commissie dat systeem in 1992 had verboden. Dat geeft echter de bedrijven niet het recht elkaar het werk toe te schuiven bij aanbestedingen en kunstmatig de prijs hoog te houden om elkaar te compenseren. Laat staan dat het door de beugel zou kunnen als ambtenaren zijn omgekocht.

Vooralsnog zijn de bouwers en hun boegbeeld Brinkman ongenaakbaar. De bal ligt op het speelveld van het Openbaar Ministerie. Zoals bij bijna alle fraudezaken zal het zeer moeilijk zijn de bewijzen aan te dragen. Het langdurige getouwtrek rond de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem heeft wat dat betreft niet geholpen. Zo er al bewijzen zouden liggen bij de betrokken bedrijven, dan hebben deze alle tijd gehad zich daarvan te ontdoen.

De komende maanden zullen leren of de bouw terecht verbolgen is over de zware beschuldigingen. De stelling van Brinkman dat bedrijfsmarges van 2 tot 3 procent een miljardenfraude uitsluiten, lijkt wat al te boud. Wie zegt namelijk dat de bedragen die bedrijven elkaar zouden hebben toegestopt, ook in de bedrijfskas kwamen? Het is een van de vele vragen die ook na de verklaring van de AVBB-voorzitter resten. Daarom is het goed dat het OM nu hoge prioriteit heeft gegeven aan het onderzoek. Het is te hopen dat de onderste steen boven komt.

Reageer op dit artikel