nieuws

Eerste slachtoffer

bouwbreed

Geen bouwbedrijf, ook geen minister, maar uitgerekend het kamerlid dat twee weken geleden de discussie over de bouwfraude in Nederland aanzwengelde, is daarvan het eerste slachtoffer geworden. Leek aanvankelijk de politieke discussie over de malversaties rond de bouw van de tweede Schipholspoortunnel nog met een sisser af te lopen, dat kan niet meer worden gezegd nu PvdA’er Van Gijzel boos uit de Tweede Kamer is gestapt.

Fractieleider Melkert snoerde Van Gijzel vorige week vrijdag de mond. Hij was bang dat zijn partijgenoot te hoog spel zou spelen. Van Gijzel zaagde aan de poten van de stoel van minister Korthals van Justitie en daarmee aan die van het hele kabinet. De VVD had namelijk grote moeite met het optreden. Het voorkomen van een crisis binnen de coalitie heeft binnen de PvdA zwaarder gewogen dan de wens om de bouwers HBG en Strukton te vervolgen voor hun aandeel in de fraudezaak. Voor Van Gijzel was dat onaanvaardbaar en daarom is het begrijpelijk en ook moedig dat hij politieke consequenties heeft getrokken.

Twee weken geleden nog eiste de PvdA bij monde van Van Gijzel dat Korthals bezwaar zou aantekenen tegen de schikking die het Openbaar Ministerie trof met de bouwers. Dat Melkert er nu voor kiest die transactie te accepteren, is opmerkelijk. De brief die minister Korthals maandag naar de Kamer zond, werpt namelijk geen nieuw licht op de zaak.In feite herhaalt de bewindsman nog eens de overwegingen die hij twee weken geleden opsomde in het kamerdebat over de bouwfraude. Als minister is hij verantwoordelijk voor het Openbaar Ministerie en dus ook voor de getroffen schikking. Het zou absurd zijn als hij dan tegen zijn eigen beslissing in beroep zou gaan.

Maar dit had Melkert zich ook twee weken geleden kunnen realiseren, toen hij met de fractie van de PvdA voor de motie stemde die de regering opdroeg toch bezwaar aan te tekenen. De fractieleider was geloofwaardiger overgekomen als hij op dat moment al Van Gijzel had ingetoomd. Nu hij dat heeft nagelaten en later het conflict met hem is aangegaan, kan dat als een uitglijder van formaat worden betiteld.

Melkert heeft van een inhoudelijke kwestie een politieke zaak gemaakt. Dat is precies waarom het volk vaak zo weinig snapt van de gang van zaken in ‘Den Haag’. De kersverse lijsttrekker is nu dan wel af van de kritische Van Gijzel, maar dat kan hem bij de verkiezingen nog duur komen te staan.

Reageer op dit artikel