nieuws

Eenwording Bos en Lommer gesubsidieerd

bouwbreed Premium

Het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer krijgt 26 miljoen overheidssubsidie voor de bebouwing boven en rond ringweg A10 West. Volgens het ministerie van VROM is sprake van een bijzondere integratie van wonen, sociaal-culturele voorzieningen en bedrijvigheid zonder de architectuur van de wijk geweld aan te doen. Door de bouw van winkels, kantoren en woningen moet het stadsdeel voor 2008 weer één geheel worden.

De A10 scheidt het stadsdeel nu nog in twee delen. Bouwen boven en rond de ringweg is zeer complex. Zo wil het stadsdeel in 2005 beginnen met woningbouw aan de rand van de A10. Ter plekke is echter sprake van geluidsoverlast en een hoge uitstoot van stikstof. Om woningbouw toch mogelijk te maken, wordt een speciaal milieukundig programma ontwikkeld.

Reageer op dit artikel