nieuws

‘Duurzaam veilig is vooral minder snel’

bouwbreed Premium

“We willen geen onveilige wegen aan toekomstige generaties nalaten.” Zo legt ir. F.C.M. Wegman van de SWOV de woorden ‘duurzaam veilig’ uit. Maar veiligheid in het verkeer is niet alleen een kwestie van het inherent veilig ontwerpen van wegen. Eén van de hoofdlijnen is snelheidsbeheersing. Als iedereen zich aan de maximum snelheid houdt, vallen er tot 30 procent minder doden en gewonden.

In Nederland zou het grofweg een vermindering betekenen van drie naar twee verkeersdoden per dag. Eigenlijk draagt het ‘duurzaam veilig’ ontwerpen van wegen niet bij aan dat resultaat. Op zulke wegen is de vermindering van het aantal slachtoffers door snelheidsbeheersing namelijk minder dan 30 procent.

Niettemin stonden de woorden ‘duurzaam veilig’ centraal op het Nederlands Wegencongres, gehouden door de CROW (kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur) in De Doelen in Rotterdam. Wat de betekenis is van ‘duurzaam veilig’ blijft een beetje vaag. Volgens drs.ing. T. Hummel van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) uit Leidschendam is ‘duurzaam’ synoniem met het ‘nagenoeg uitsluiten van de kans op ernstig letsel’. “De SWOVsprak tien jaar geleden van ‘inherent veilig’. De politiek heeft dat vrij snel ingeruild voor ‘duurzaam veilig'”, aldus Hummel. Wegman daarentegen ziet wel een verband met het begrip ‘sustainable’. Het gaat volgens hem om veiligheid voor toekomstige generaties. Op het congres presenteerde de SWOV het rapport ‘Veilig, wat heet veilig?’. Het streven dat over tien jaar iedereen zich aan de maximum snelheden houdt, staat hierin centraal.

Botsingen

De secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat, mr. R.J.J.M. Pans, opende het congres. Hij wees op de enorme kosten van de onveiligheid, de jaarlijkse schade wordt geraamd op 17 miljard gulden. Volgens Wegman kost een speciaal programma voor het bereiken van inherente veiligheid 13,5 miljard gulden over een periode van acht jaar. Hoeveel het zou kosten om de infrastructuur uit de bereikbaarheidsplannen inherent veilig te maken weet hij niet. “Het is iets duurder, vaak moet een weg bijvoorbeeld breder worden uitgevoerd om frontale botsingen te voorkomen.”

Wegman vindt dat de inherente veiligheid als deel van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) in het komende regeerakkoord moet staan. Het zou hoog op de politieke agenda moeten staan, naast prioriteiten als zorg en onderwijs. Volgens Pans heeft Verkeer en Waterstaat een claim ingediend van 5,2 miljard gulden bij de de Interdepartementale Commissie voor de Economische Structuurversterking (ICES).

Reageer op dit artikel