nieuws

CNV’ers willen er 4 procent bij

bouwbreed Premium

De Hout- en Bouwbond CNV ziet geen enkele aanleiding een noodstop te maken met de arbeidsvoorwaarden. De bondsraad zet voor vrijwel alle sectoren in op een loonsverhoging van 4 procent, net als zusterorganisatie FNV.

“We halen de voet van het gaspedaal en remmen bij”, aldus vice-voorzitter G. Wildeman van de Hout- en Bouwbond. De economie draait weliswaar op wat lagere toeren dan een jaar geleden maar de krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds groot.

De CNV-bond verwacht blijvende spanning op de arbeidsmarkt voor bouwvakkers. De vacaturegraad in de bouw schommelt rond de 9 procent en bedraagt in het schildersbedrijf zelfs 11 procent.

Bezorgd

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs waarschuwt dat de krappe arbeidsmarkt in Nederland de komende jaren het herstel van de economische groei kan belemmeren. De organisatie is in haar jongste World Economic Outlook bezorgd over de aanhoudende druk op de lonen en de hoge inflatie, veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt. De OESO roept de Nederlandse regering op de deelname aan het arbeidsproces te vergroten en te bewerkstelligen dat de lonen zich matigen.

De economische denktank van het geïndustrialiseerde westen schat in dat de economische groei en de export pas in 2003 weer zullen aantrekken. De investeringen nemen dit jaar af waarna de dalende tendens zich voortzet tot diep in 2002. Vrijwel eenstemmig met de verwachting van het Centraal Plan Bureau (CPB) komt de OESO voor Nederland in 2001 uit op een groei van 1,4 procent. Voor 2002 heeft de OESO 1,6 procent in petto.

Onderwijs

De Hout- en Bouwbond CNV maakt komend seizoen in het cao-beleid een speerpunt van het onderwijs. De vakorganisatie wil gedaan krijgen dat veel meer geld besteed wordt aan scholing voor een toekomstige functie binnen of buiten de bedrijfstak. Nu nog worden de beschikbare middelen vooral ingezet ter verbetering van de vaardigheden van vaklieden in hun huidige functie. Argument voor de koerswijziging is werknemers weerbaarder en wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt. De cursussen kunnen bijdragen aan het voorkomen van werkloosheid en de gang naar arbeidsongeschiktheid.

In de cao-onderhandelingen zal de Hout- en Bouwbond CNV aandacht vragen voor een betere afstemming van het werk op de particuliere omstandigheden. De organisatie dringt aan op effening van verschillen tussen deeltijd- en voltijdwerkers en vraagt meer ruimte voor calamiteiten- en zorgverlof. Op de agenda staat ook het – voor vrouwen en mannen – toegankelijker maken van regelingen voor de kinderopvang.

Optuigen

De Federatieraad van de vakcentrale FNV heeft zich in de arbeidsvoorwaardennota Leren Loont geschaard achter de eis van maximaal 4 procent loonsverhoging. Om te beginnen zou een half procent opzij gelegd moeten worden voor het optuigen van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) en de Persoonlijke Ontwikkelings Rekening (POR). Basis vormt een individueel loopbaanadvies door een onafhankelijke instantie.

Reageer op dit artikel