nieuws

Brinkman: Laat ze maar met bewijs komen

bouwbreed

De beschuldiging dat de bouw voor miljarden zou hebben gefraudeerd, is ongeloofwaardig. Voorzitter E. Brinkman van het AVBB doet de aantijgingen af als indianen- en spookverhalen. “Laat ze maar met bewijzen komen.”

Oud-directeur Bos van Koop Tjuchem beschuldigt de bouw van onderlinge prijsafspraken, steekpenningen en te hoge offertes. Als bewijs daarvoor is tussen 1988 en 1998 een schaduwboekhouding bijgehouden, die Bos gisteren aan justitie heeft overhandigd.

Brinkman, die tot gisteren weigerde te reageren, heeft afgelopen maandag spoedoverleg gehad met de voorzitters van de raden van bestuur van de tien grootste bouwondernemingen. Hun conclusie is dat de beschuldigingen van miljardenfraude volstrekt ongeloofwaardig zijn. De bouwbedrijven hebben volledige medewerking toegezegd aan een justitieel onderzoek. Bij het beraad zat overigens geen vertegenwoordiger van Koop Tjuchem, omdat het bedrijf geen lid is van de branchevereniging.

Aan uitspraken dat de bouw smetteloos of betrouwbaar zou zijn, waagt de AVBB-voorman zich niet. Ook durft hij geen uitspraken te doen over de beschuldiging dat aannemers vooraf prijsafspraken maken bij aanbestedingen. “Ik ben niet bij individuele aanbestedingen. Dat is de verantwoordelijkheid van de bedrijven. Wie buiten de pot pist, moet zelf schrobben.”

Steekpenningen

Brinkman beweert dat hij nooit eerder geluiden uit de sector heeft gehoord dat er op grote schaal fraude zou worden gepleegd. Alleen naar aanleiding van de tweede Schipholtunnel heeft hij contact gehad met de top van de betrokken bouwbedrijven.

Als het aan de AVBB-voorzitter ligt, komt de onderste steen boven als het gaat om het betalen van steekpenningen. “Dergelijke betalingen zijn volstrekt ontoelaatbaar.”

Brinkman veronderstelt dat de bedragen die de bedrijven volgens de schaduwboekhouding van Bos zouden hebben ontvangen, rekenvergoedingen zijn. Zo’n vergoeding is een compensatie voor de tijd die een bedrijf moet steken in het meedoen aan een aanbesteding.

De AVBB-voorzitter: “Dat was tot begin jaren negentig wettelijk toegestaan, maar is verboden door de Europese Commissie. Wij hebben onze leden daarvan op de hoogte gesteld met de mededeling dat aan een vervangende regeling werd gewerkt. De Uniforme Aanbestedingsrichtlijn is echter pas september dit jaar in werking getreden.” Brinkman vindt het niet vreemd als bedrijven die kosten ‘linksom of rechtsom’ toch hebben geprobeerd te verhalen.

Spookverhalen

Het gaat volgens de AVBB-voorzitter in geen geval om de grote bedragen die nu de ronde doen. De honderden miljoenen waarover de kamerleden Van Gijzel en Leers het hebben, noemt hij spookverhalen. “Wie dat soort uitlatingen voor zijn rekening neemt, moet wel met bewijzen komen. Elk jaar wordt zo’n 20 miljard gulden verspijkerd in de gww-sector. Een bedrag van een miljard gulden zou 4 tot 5 procent van de jaaromzet zijn. Gezien de winstmarges van 2 tot 3 procent is een fraude van een miljard onvoorstelbaar.”

Volgens Brinkman komt het regelmatig voor dat budgetten worden overschreden en aanbestedingen veel hoger uitpakken dan geraamd, maar dat komt volgens werkgeversvoorman vooral door planaanpassingen door de opdrachtgever.

“Als er fouten zijn gemaakt, moeten die met een onderzoek aan het licht komen. Daar zal de sector ook aan meewerken. Anders blijven het spookverhalen.”

Op pagina 2: Commentaar.

Reageer op dit artikel