nieuws

Bouwlust bedrijven over hoogtepunt heen

bouwbreed Premium

De bouwproductie in de utiliteitsbouw voor de marktsector in Nederland duikelt komende vijf jaar met 1,7 miljard euro. Dit jaar wordt nog 8,6 miljard uitgegeven aan nieuwbouw en groot onderhoud. In 2006 blijft voor de bouwers nog 6,9 miljard euro aan opdrachten over.

Dat vooruitzicht geeft het rapport ‘Bouwprognoses 2001-2006’, opgesteld door de Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en TNO Inro in opdracht van het ministerie van VROM.

De huidige vertraging van de economie heeft volgens de onderzoekers een groot naijleffect. “Investeringsbeslissingen worden genomen op basis van recente en toekomstige economische ontwikkelingen, maar worden voor een deel pas later gerealiseerd. Vanaf 2002 is daarom rekening te houden met een teruglopende bouwproductie.”

Stuwende kracht achter de bouwwoede op de kantorenmarkt was afgelopen jaren de sterke stijging van het aantal kantoorbanen. In de jaren 1994-2000 nam het aantal arbeidsplaatsen van dit type met 300.000 toe. Aanvankelijk namen de bedrijven een afwachtende houding aan. Toen bleek dat de economie schijnbaar ongeremd verder groeide, kwam een golf van investeringen los. De op handen zijnde introductie van de euro en veelbelovende projecten op basis van internet gaven een extra stimulans.

Dienstverlening

De bouwinvesteringen vanuit de zakelijke dienstverlening bereiken dit jaar met een som van 2,8 miljard euro hun hoogtepunt. Volgend jaar zet de neergang in en zal 120 miljoen euro minder zijn te besteden. Gestaag daalt het niveau tot 1,8 miljard in het jaar 2006.

Bij de handel en horeca treedt de afvlakking pas volgend jaar in. Reden is vooral het aanhoudend hoge consumptieniveau. De detailhandel werd afgelopen jaren gekenmerkt door de uitbreiding van het totale winkeloppervlakte, schaalvergroting en tendenzen tot concentratie. De nieuwe Winkeltijdenwet werkte als stroomversneller. Zowel in 2001 als in 2002 zijn vanuit handel en horeca bouwinvesteringen geraamd ter waarde van 2,2 miljard euro. In de periode 2003-2006 neemt de bouwlust met sprongen van telkens een kleine 100 miljoen af tot iets boven de 2 miljard in 2006.

De opdrachten vanuit industrie en bouw bereikten met 1,4 miljard euro vorig jaar al het hoogste niveau. Dit jaar is de ruif met orders nog gevuld met 1,3 miljard. Tot 2006 nemen de jaarlijkse investeringen licht af tot 1,2 miljard euro.

Vervoer en communicatie lijken als opdrachtgever definitief de sector landbouw en visserij achter zich te hebben gelaten. In 1998 gaf de agrarische sector nog 810 miljoen euro uit tegenover 625 miljoen aan orders vanuit vervoer en communicatie. Dit jaar steekt de landbouw met 680 miljoen mager af tegenover de 1 miljard aan bouwinvesteringen van de vervoerders. De afname in de landbouw hangt nauw samen met zowel het uitbreken van de veeziekten BSE en mond- en klauwzeer als de snelle sanering van het aantal bedrijven vanwege de milieuproblematiek.

Reageer op dit artikel