nieuws

Bouwbond wil betaling van reisuren afdwingen

bouwbreed

FNV Bouw gaat bouwbedrijven – die sjoemelen met de cao-afspraken – achter de broek zitten waar het om reisuren gaat. “We hebben de indruk dat de cao op dit punt massaal wordt ontdoken”, zegt vice-voorzitter Dick van Haaster.

In de nu lopende bouw-cao is de regeling voor uitbetaling van reisuren heel helder. Elke 50 kilometer woon-werkverkeer is een uur reistijd. Alleen het eerste uur wordt niet betaald, behalve aan de chauffeur van een auto die collega’s meeneemt. Overigens wordt niet het vast overeengekomen loon betaald, maar het garantieloon.

Afwijkingen zoals die vroeger wel volgens de cao mochten, mogen nu niet meer in bedrijven die geen ondernemingsraad hebben. Bedrijven met een OR mogen wel afwijkende afspraken maken mits die gemiddeld genomen gelijkwaardig zijn aan de cao-afspraken.

“Nog voor de zomer kregen we signalen binnen dat bedrijven met deze cao-bepalingen de hand lichten. Soms wordt er daarbij zelfs druk uitgeoefend op de OR om maar akkoord te gaan met een slechtere regeling”, aldus Van Haaster.

Pamflet

Naar aanleiding daarvan heeft de bond een pamflet doen uitgaan aan de leden. Die konden een bon terugsturen als de werkgever zich niet aan reisurenregeling houdt. “Daar is massaal op gereageerd”, zegt Van Haaster. “Er is dus sprake van een conflict met de werkgevers dat wij bepaald niet uit de weg zullen gaan.”

In eerste instantie zal een aantal bedrijven worden aangeschreven en krijgen ze de kans om alsnog de cao-regeling toe te passen. Zo niet, dan brengen we het voor de rechter. “We hebben al afspraken met advocaten gemaakt om procedures te voeren”, zegt Van Haaster. Bovendien dreigt de bond namen te publiceren van bedrijven die zich niet aan de cao houden.

Hoewel hij geen exacte cijfers heeft, denkt Van Haaster dat het om veel geld gaat dat het personeel wordt onthouden. “En dat is slecht voor het imago van de bedrijfstak. Dit soort regelingen kan voor jongeren net de doorslag geven om al dan niet in een bedrijfstak toe te treden.”

Vorstverlet

FNV Bouw is voorlopig niet van plan om een algemeen onderzoek naar de naleving van de cao in de bouw te doen. “Wij horen uiteraard wel van onze kaderleden dat ook op andere punten de cao niet wordt nageleefd. Wij zijn dan ook van plan om regelmatig campagnes te houden zoals deze over de reisuren. Een campagne over vorstverlet zit al in het vat en ook een over arbo-afspraken”, aldus Van Haaster.

Wat hem betreft moet deze campagne ook worden gezien als een laatste waarschuwing aan bouwbedrijven die het niet zo nauw nemen met de cao. “Het is niet zoals ik het graag wil doen. Maar de cao moet gewoon worden nageleefd.”

Reageer op dit artikel