nieuws

‘Bouw op het Rokin een gebouw van wereldklasse’

bouwbreed

Het Rokin is de enige plaats in de binnenstad van Amsterdam waar nog een gebouw van wereldklasse kan verrijzen. Jan Benthem, architect van de Noord-Zuidlijn verkiest een ‘nieuwe Beurs van Berlage’ boven een rommelig plein met twee gaten voor een parkeergarage en een metrostation.

Het architectuurcentrum Arcam belegde een openbaar gesprek over de vernieuwing van de openbare ruimte in de binnenstad, in het bijzonder het Rokin. Door de komst van het ondergrondse metrostation zal er sprake zijn van een grootscheepse herinrichting.

Bij veel Amsterdammers bestaat de vrees dat met de komst van het station – dagelijks goed voor zestigduizend reizigers – de chique straat van weleer voorgoed zal verworden tot een ordinair winkel- en uitgaansgebied. Van de openbare ruimte wordt evenmin iets goeds verwacht. Tramsporen, een hoofdverkeersader en vrijliggende fietspaden zullen als spaghettislierten door het gebied kronkelen. Het plein dat ontstaat door bovengrondse parkeerplaats onder de grond te brengen, krijgt behalve de ingangen voor een parkeergarage en het station nog een bomenrij, wat bankjes en een haringkraam. Het idee de bedding van de Amstel weer met water te vullen sneuvelde al eerder in de gemeenteraad.

Volgens Benthem, die de opdracht van de gemeente meekreeg bij het ontwerpen van de Noord-Zuidlijn vooral ondergronds te blijven, kan het ook anders. Niet met een winkelcentrum, zoals in Den Haag op de plaats van de voormalige raadzaal is verrezen. Maar met een gewichtig gebouw van bijzondere architectonische kwaliteit.

Bijval kreeg hij van Vincent van Rossem van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg. Naar zijn smaak staat er in het gebied zoveel lelijks, dat er geen reden is per se een leeg plein te handhaven. Niet dat er al niet eerder aan is gedacht. In 1924 circuleerde al een plan om de gevels van het Rokin te wijzigen in de stijl van de Amsterdamse School.

Of het station Rokin ooit werkelijkheid wordt, moet binnen enkele weken blijken. Het Projectbureau Noord-Zuidlijn zal binnen twee tot drie weken het college op de hoogte stellen van de uitkomst van de jongste aanbestedingsronde.

Reageer op dit artikel