nieuws

Bouw moet af van meranti-verslaving

bouwbreed

Slechts een procent van de houten kozijnen in Nederland is gemaakt van duurzaam geproduceerd hout. Dat becijfert TNO in opdracht van Greenpeace. Door creatief met kozijnen om te gaan, hoopt de milieuorganisatie de bouw van zijn ‘meranti-verslaving’ te verlossen.

Greenpeace begon dit weekeinde een campagne om de oerbossen te behouden. Die campagne werkt toe naar de internationale conventie in biologische diversiteitCBD, die in april plaatsvindt in Den Haag. Nederland is voorzitter van die conferentie waaraan 180 landen deelnemen.

In Utrecht en Rotterdam bood Greenpeace een rapport aan van TNO, waarin het gebruik van al dan niet duurzaam geproduceerd hout in kaart is gebracht. De twee wethouders – verantwoordelijk voor de grote Vinex-locaties van deze steden – namen het rapport in ontvangst. Want veel zaaghout vindt uiteindelijk zijn bestemming in kozijnen van de nieuwbouwwoningen in deze wijken. De wens van Greenpeace is dat die wethouders met de aannemers en projectontwikkelaars om de tafel gaan zitten en afspraken maken over het gebruik van duurzaam geproduceerd hout.

Aarzelend

Directeur W. van der Poel van het projectbureau Leidsche Rijn maakte zaterdag direct een afspraak voor zo’n bijeenkomst; de Rotterdamse wethouder Kombrink klonk een stuk aarzelender bij de overhandiging van het rapport.

Aangezien sinds 1981 tachtig procent van de Nederlandse houten kozijnen wordt gemaakt van meranti hout, moeten vooral daar oplossingen worden gezocht. In Nederland wordt volgens het TNO-rapport geen duurzaam geproduceerd meranti verhandeld. In Maleisië en Indonesië zijn wel enkele plantages gecertificeerd door FSC, maar hun hout vindt niet de weg naar de Nederlandse markt. Bovendien is hun productie volgens campagnemedewerker Ingrid Visseren van Greenpeace onvoldoende om de Nederlandse Meranti-honger te kunnen stillen. De bouw zal volgens Visseren creatiever met hout moeten omspringen en zich beter bewust moeten zijn, waar het welk materiaal toepast. Er moet meer rekening worden gehouden met risicoklassen.

Montagekozijnen

Niet op alle plaatsen in een gebouw hebben kozijnen het immers even zwaar te verduren. Vaak wordt onnodig binnen en buiten dezelfde houtkwaliteit gebruikt.

Ook bevelen Greenpeace en TNO bouwers aan over te stappen van de traditionele inmetselkozijnen op montagekozijnen, die in een later stadium van de bouw worden geplaatst. Daardoor is de kans op schade veel kleiner en is het verantwoord om hout van lagere duurzaamheidsklassen (III en IV) te gebruiken. Zeker wanneer de kozijnen iets terugliggend in de gevel terechtkomen; liefst nog onder een dakoverstek.

Ook de vurenhouten kozijnen zijn volgens het TNO-rapport bij lange na niet allemaal gemaakt van duurzaam geproduceerd hout, hoewel dat wel voldoende beschikbaar is. Tussen Rusland en Scandinavië wordt illegaal gekapt hout van oerbossen verhandeld dat soms in Nederland op de markt komt.

Reageer op dit artikel