nieuws

Bouw Crystal Tower gemier op postzegel

bouwbreed Premium

Volledig klem tussen een ontsluitingsweg van de A10, een busbaan en spoorrails van treinen en sneltram aan twee zijden, ligt de bouwplaats van het project Crystal Tower. Vanwege het krappe bouwterrein en de daaruit volgende logistieke problemen is het een typisch voorbeeld van bouwen op een postzegel. Het grootste probleem vormt het verticale transport.

Met een hoogte van bijna honderd meter is de Crystal Tower het hoogste gebouw op de locatie Sloterdijk. Ir. J.H. Dilweg is projectleider van Nelissen Van Egteren Regio Noordwest: “We zitten hier weggedrukt in een klein hoekje. Voordat we hier vorig jaar april begonnen, was het moeilijk je voor te stellen dat op zo’n postzegeltje een dergelijk groot gebouw moest komen. Je kunt daarom rustig stellen dat hier sprake is van een stedenbouwkundig hoogstandje.”

Vanwege de inklemming door rails en busbaan, bleek overleg vooraf met NS Railinfrabeheer en de beheerder van het industrieterrein Westpoort noodzakelijk. “We hebben er zelfs een stukje bij gekregen, want de busbaan is tijdelijk omgelegd”, aldus Dilweg.

De eerste werkzaamheden bestonden uit het graven van een vijf meter diepe bouwpunt. Met diepdrainage werd de put droog gehouden.

Vanaf de onderste vloer begon Nelissen Van Egteren met de kern van het gebouw dat uiteindelijk 28 verdiepingen zal tellen. Deze kern bestaat uit drie gekoppelde kernen van trappenhuizen, diverse liftschachten en natte groepen.

Dilweg: “De eerste vijf bouwlagen zijn afwijkend van de rest van het gebouw. Er bevindt zich een soort uitstulping aan het gebouw, dat het pianogebouw wordt genoemd. Deze bouwlagen zijn voorzien van vides. Vanaf de vijfde verdieping zijn het ‘standaard’ kantoorverdiepingen.”

De verdiepingvloeren zijn breedplaatvloeren die nagespannen worden met een kracht van honderdvijftig kiloNewton. De spanwapening ligt van gevel tot gevel over de gehele verdiepingvloeren. “Het naspannen gebeurt in twee keer”, verklaart Dilweg. “Pas na het volledig uitharden van het beton wordt de maximale kracht op het staal uitgeoefend.”

De vloeren worden gekoppeld aan de kant-en-klare gevelelementen. Dat zijn complete sandwichpanelen met een betonnen binnenspouwblad, folie, isolatie en een gevelbekleding van Spaans graniet. De elementen zijn voorzien van aluminium kozijnen met isolerende beglazing. De afmetingen van de panelen variëren, maar zij zijn gemiddeld 3,5 bij 7,2 meter en wegen tussen de 7,5 en 18 ton.

Voor het inhijsen van de gevelelementen staan twee bouwkranen opgesteld. De kranen worden ook ingezet voor het hoger hijsen van de klimbekisting.

Transport

De tweede soort gevel die in het werk wordt aangebracht is een aluminium voorzetgevel, die als een soort ‘huid’ de gevel bekleedt.

Het oppervlak van het bouwterrein is klein en dat geeft logistieke problemen. Maar de meeste problemen ondervindt Dilweg bij het verticale transport. De keuze voor de elementen die na plaatsing een verdieping direct afsluiten, betekent voor Dilweg een probleem met de aanvoer van materialen. Binnen de gevels zijn daarom sparingen in de verdiepingvloeren aangebracht voor intern transport. Dit heeft echter nadelige consequenties voor het waterdicht houden van het gebouw.

Een tweede, groter probleem vormt de wind. Dilweg: “Door de windbelasting schuiven werkzaamheden op. Als op maaiveldniveau sprake is van windkracht vijf, moet je rekening houden met aanzienlijk hardere wind op de bovenste verdiepingen. De kraanmachinist bepaalt in dergelijke gevallen in overleg met de uitvoerder of we doorwerken.”

Voor Dilweg is het dan vaak een kwestie van improviseren. “Als er gevaar bestaat dat de gevelelementen te veel wind vangen, moet je de mensen in de luwte ander werk laten verrichten.” Volgens Dilweg kan werken bij windkracht zes nog steeds verantwoord zijn, afhankelijk van windrichting en turbulentie. De kraanmachinist heeft hierin het eindoordeel.

Bouwkranen

Toch speelt de wind ook de mensen op de werkvloer parten. Op de 25ste verdiepingvloer kun je de werknemers van Nelissen Van Egteren af en toe horen mopperen. “Ze hadden een zelfklimmende bekisting moeten gebruiken. Nu staan we gewoon vaak te wachten, omdat het te hard waait of omdat de kraan bezet is”, zegt een van de werknemers.

Dilweg: “De keuze voor twee bouwkranen die ook voor de klimbekisting inzetbaar zijn, is een bewuste keuze geweest. De zware gevelelementen noodzaken twee kranen. De optie voor één enkele, heel zware kraan in combinatie met een zelfklimmende bekisting, bleek te duur te zijn. En als de twee kranen alleen waren ingezet voor de gevelelementen, hadden ze weer te vaak stil gestaan.”

In goed overleg is de oplevering met een maand uitgesteld tot begin maart 2002. De ruwbouw mag dan enige vertraging hebben opgelopen. Volgens Dilweg verloopt de afbouw voorspoediger dan verwacht.

Projectgegevens

Opdrachtgever Amstelland Ontwikkeling Vastgoed BV, Nieuwegein

Architect AGS Architecten & Planners BV, Heerlen

Bouwdirectie BM managers van het bouwproces, Dordrecht

Hoofdaannemer Nelissen Van Egteren Regio Noordwest dochteronderneming van Koninklijke BAM NBM NV, onderdeel van de sector BAM NBM Bouw

Constructeur Van der Vorm Engineering BV, Maarssen

Aanneemsom 58 miljoen gulden inclusief installaties

‘Kraanmachinist bepaalt met uitvoerder of we doorwerken’

Reageer op dit artikel