nieuws

Boren op ‘heilige grond’ van bank

bouwbreed

De stoeptegels en met natuursteen afgezette plantenbakken op het voorplein het nieuwe hoofdkantoor van ABN Amro zijn heilig. Nadat enkele jaren geleden het nieuwe hoofdkantoor naast de ringweg van Amsterdam werd opgeleverd, mocht niemand meer het straatwerk beroeren. Totdat bleek dat er op het terrein een nieuwe bron voor de koude- en warmte-opslag in de bodem nodig was.

Een van de vijf bestaande bronnen van de warmtepompinstallatie van het hoofdkantoor van ABN Amro bevindt zich precies op de plek waar de damwand van een nieuwbouw is gepland.

In overleg met BAM NBM infra moest worden omgezien naar een nieuwe locatie voor de bron. Een onderzoek wees de ideale plek voor de nieuwe bron praktisch midden op het voorplein aan. “En dat was nou juist de plek die heilig was verklaard. Hier moest iedereen de eerste veertig jaar vanaf blijven”, zegt projectleider F. Glorie van De Ruiter Boringen en Bemalingen BV, onderdeel van BAM NBM infra.

Er bleef op het terrein echter geen andere locatie meer over zonder de bestaande bronnen te beïnvloeden. Daarom ging het voorplein gedeeltelijk op de schop. Glorie heeft wel de plek waar het boren van de nieuwe bron plaatsvindt, zeer goed moeten beschermen tegen beschadigingen. “Het lijkt wel goud. We hebben alles met schotten afgeschermd om het peperdure materiaal af te dekken.”

Bron

Glorie boort de bron met een diameter van tachtig centimeter tot op een diepte van honderdzestig meter.

Dat gebeurt met een gesloten boorinstallatie die een gat boort met behulp van water en lucht. Glorie: “De voorpijp of stoofpijp wordt met een trilblok in de grond gebracht tot een diepte van ongeveer vijf meter. Zit er veel puin in de bovenlaag, dan wordt met een avegaar eerst een gat in de stoofpijp geboord. Na het neerzetten van de opvangbakken ‘zuigboren’ we het gat tot vijftien meter. Dat zuigboren is in feite gewoon een combinatie van het boren en afzuigen van de losgekomen grond.”

“Vervolgens gaan we over op het luchtliftsysteem. Hierbij injecteren we lucht in de buis waardoor een onderdruk aan de onderkant ontstaat. De losgeboorde grond komt met schoon geïnjecteerd water via de uitlaat boven in een container die dient als opvangbak.”

Bij elke meter dat de boor zich dieper in de bodem werkt, neemt een medewerker een monster van de uitgeboorde grond. Glorie: “Je onttrekt water aan de bron of infiltreert het. Maar er mag geen verbinding zijn tussen de watervoerende laag van honderdzestig tot tachtig meter diep en de hoger gelegen lagen. We willen dus precies weten waar de daarboven gelegen afsluitende kleilagen zitten, zodat we de gaten die we boren weer met sterk zwellende klei kunnen vullen en afsluiten.”

Grond

De aard en samenstelling van de uitkomende grond wordt uiterst precies bijgehouden en omschreven; van bijvoorbeeld zeer fijn schoon zand tot iets minder fijn of grof grind met kleideeltjes.

Een bijkomend probleem is het zoute water dat Glorie aanboort. “We kunnen in ons geval het zoute water in een bestaande put terugpompen. Maar bij het boren op een nieuwe locatie is de afvoer van zout water vaak een probleem. Theoretisch kan het water op zee worden geloosd, maar dat is nogal prijzig. Overleg met provincies en waterschappen is daarom vereist.”

Druk

De milieuvriendelijke afvoer van het zoute water en de daarbij gepaard gaande hoge kosten zouden volgens Glorie in veel gevallen een opdrachtgever ervan weerhouden een warmtepompinstallatie aan te leggen.

Als het boorgat is aangevuld, wordt de bron verder ontwikkeld. Dan volgt de capaciteitsproef. Hierbij is het belangrijk dat de druk in het hele systeem zo constant mogelijk blijft. Glorie: “Die constante druk is van belang om het natuurlijk evenwicht in de bodem te behouden. Verder voorkomt een constante druk in het water het ontsnappen van mineralen die bij lage druk vrij kunnen komen en het systeem kunnen beschadigen.”

De Ruiter Boringen en Bemalingen sluit de bron vervolgens aan op de bestaande installatie. Vanwege het zoute water wordt elk onderdeel van het leidingstelsel in RVS 316 uitgevoerd, maar ook alle pakkingen zijn zoutwaterbestendig.

Reageer op dit artikel