nieuws

Bologna financiert metrolijn uit eigen middelen

bouwbreed Premium

Wethouders met een stevige stedenbouwkundige visie plus een dadendrang blijven meer uitzondering dan regel in Italië. Carlo Monaco vormt zo’n uitzondering. Onder zijn hoede lijkt Bologna allerlei stedenbouwkundige en verkeerstechnische problemen op te lossen die al meer dan twintig jaar spelen.

Meest spraakmakend blijft de aanleg van een metrolijn, die west- en oostzijde van de stad gaat verbinden met om de twee minuten een ondergrondse. De gemeente zal op eigen krachten dit monsterproject financieren, want Bologna behoort tot een van de allerrijkste steden van De Laars.

De noodzaak van een grondige aanpak wordt geboekstaafd door cijfers. Bologna kent nu 80.000 treinreizigers per dag, maar binnen een paar jaar groeit dat uit tot 180.000. De explosie ligt in het sterk stijgende beursbezoek, de populariteit als studentenstad en de aanwas van 20 procent toeristen in een paar jaar tijd.

Vanuit industrieel oogpunt blijkt de waarde van Bologna ook steeds zwaarder mee te tellen: tal van buitenlandse kranten worden hier gedrukt en de medische wereld beschouwt de stad als een centrum van kennis en ervaring. Al die invloeden tegelijk bepalen de noodtoestand qua infrastructuur. In het oude gemeentehuis midden op het hoofdplein van de stad, schetst hij de kern van een probleem dat menig bestuurder van een kosmopoliet direct herkent.

Monaco noemt de huidige situatie in en om de stad dramatischer dan waar ook in zijn land. Met in de ochtendspits een verkeersbelasting van rond 200.000 voertuigen. Omdat de Italiaanse regering nog andere speerpunten op het programma heeft, hebben Monaco en zijn collega’s het heft in eigen hand genomen. De aanleiding vormt de aanleg van de hoge snelheidstrein, de TAV, die straks onder de stad naar het centraal station rijdt. Van daaruit moeten de passagiers snel hun weg vinden naar binnenstad of lokale treinen. De metro speelt een cruciale rol.

“Wij verkopen drie grote openbare objecten, onder meer het vliegveld. Daarnaast bezit de gemeente 51 procent van alle nutsvoorzieningen. De verkoop levert in totaal zeker 200 miljoen euro op. Voor 2004 staat alles op de rails en kunnen we dus onder eigen financieel beheer die metro aanleggen. De internationale inschrijvingen beginnen binnenkort”.

De metro maakt onderdeel uit van het zogeheten Masterplan dat april 2000 als akkoord tussen provincie, regio en gemeente is ondertekend.

Oplossingen

Het plan biedt een cluster aan oplossingen voor de huidige onacceptabele infrastructuur. Het complex aan snelwegen en de stedelijke ring functioneert onvoldoende, vooral de randweg. Het idee om de ring aan de zuidkant door te trekken via lange tunnels werd afgeblazen door milieupolitieke instanties. De plannen om aan de noordzijde een groot deel van de randweg ondergronds te stroomlijnen liggen nog ter beoordeling bij de minister van Openbare Werken.

Het verkeer vanaf de buitenring richting centrum ontmoet veel te veel stoplichten. Rotondes kunnen de doorgang naar de stad verbeteren. Deze aanpak heeft de goedkeuring van de gemeentelijke politiek en de uitvoering gaat gelijk op met geluidwerende ingrepen voor de behuizing langs de hoofdroutes.

Bologna is uitgegroeid tot trefpunt voor grote internationale beurzen. De bezoekers die nu in hun voertuigen langs de doorgaande wegen parkeren kunnen straks terecht in een parkeergarage voor 7500 auto’s. De huidige officiële parkeerruimte biedt plaats aan 2500 voertuigen.

Eenzelfde parkeermogelijkheid zou er richting vliegveld moeten worden gecreëerd in de vorm van een plein en een directe aanrijroute naar de binnenstad. Daarvoor komt een militair terrein van 15 hectare ter beschikking in de wijk Staveco. Hier is behalve een metrostation parkeergelegenheid voor duizend auto’s geprojecteerd, met mogelijke uitbreiding tot 3000.

In 1989 werd een as bedacht buiten de oude stadsmuur die in zuidwestelijke richting door zou moeten lopen tot een binnenring. Dat project is nooit voltooid en voor zover aanwezig veel te krap. Die half gerealiseerde route kan worden omgezet in een directe brede rijbaan richting stadshart. Dit project komt in de plaats van de grote tunnels onder de zuidelijke ringweg en is al goedgekeurd.

Treinentraject

Dat houdt nauw verband met de aanleg van een geheel nieuw treinentraject dat moet aansluiten op de metro-as. De financieringen zijn rond, alleen het draaiboek vergt behoorlijk veel voorbereiding om te voorkomen dat er overal in de stad tegelijkertijd bouwputten verschijnen. En daarmee komt het stokpaardje van de wethouder terug: de ondergrondse. Hij tekent met een potlood hoe het allemaal gaat worden: “De hogesnelheidstrein krijgt een station op een diepte van 30 meter. Boven die kelder komen de loketten en daarboven zou plaats zijn voor een parkeerruimte. Vanaf het station volgt een heel traject van stadstreinen, die als een soort trolleys op zes bestaande treinsporen rijden.”

Het hoofdstation dient tevens als opstap voor de metro en als centraal punt voor lichte bussen, zoals in Nederland bij Amsterdam het geval is. Monaco licht toe: “De intercity van Florence naar Bologna rijdt nu zonder tussenstation en heeft lokaal dus geen enkele functie. Daar komt verandering in. Vanaf het centrum kun je direct aansluiting vinden op de trolleytreinen die elk kwartier vertrekken. Voor verre afstanden kan het een half uur worden.”

‘Wij verkopen drie grote openbare objecten’

Reageer op dit artikel