nieuws

Betonprojecten geprezen om vorm en uitstraling

bouwbreed Premium

De Betonvereniging heeft op het jaarlijkse diner aan de vooravond van de Betondag drie Betonprijzen uitgereikt. De winnende projecten munten uit door vormgeving, detaillering en uitvoering. De jury waardeerde de hoge kwaliteit van veel inzendingen, maar gaf ook een uitbrander aan aanmelders die niet de moeite namen om hun project behoorlijk te voorzien van een toelichting, foto’s en tekeningen.

“Sommige inzendingen waren bedroevend slecht gedocumenteerd. Alleen een inschrijvingsformulier getuigt van weinig respect voor het instituut Betonprijs”, vindt de jury. “De beoordeling vindt plaats op basis van de beschikbare informatie. We roepen de inzenders voor volgende edities op de projecten goed te documenteren.”

De jury toonde zich ook teleurgesteld over het aantal en de kwaliteit van de inzendingen in de categorie Woningbouw. “Een goede verklaring is hiervoor niet te geven. Daarom zijn er geen projecten genomineerd en is er geen Betonprijs voor de Woningbouw”, aldus de jury.

Collectief

Eervolle vermeldingen zijn niet toegekend. Wel heeft de jury voor de gelegenheid een bijzondere categorie in het leven geroepen. Het gaat om meervoudige inzendingen die op zichzelf niet van voldoende niveau zijn om in aanmerking te komen voor een prijs, maar collectief wel waarde hebben voor de betonbouw.

Dit jaar wordt voor het eerst en een speciale vermelding toegekend. Hij gaat naar Hurks Beton uit Veldhoven voor het toepassen van hogesterktebeton en zelfverdichtend beton in een aantal projecten. De jury: “Er zijn meerdere projecten ingediend met ‘nieuwe betonsoorten’. Bij de vorige editie van de Betonprijs in 1999 betrof het slechts een beperkt aantal, maar nu wordt het materiaal op bredere schaal gebruikt. Kennelijk is het een trend die doorzet. Wij wilden nader aandacht aan die ontwikkeling te besteden. Daarom spreken wij onze speciale waardering uit over de inzendingen van Hurks Beton. Zij zijn op zichzelf onvoldoende inspirerend voor een nominatie of een Betonprijs. Maar de jury verleent een speciale vermelding voor het initiatief dat Hurks aan de dag legt om grenzen te verleggen.”

Karakter

In de categorie Utiliteitsbouw heeft de Stadsbibliotheek in Roermond een Betonprijs gekregen. Het gaat om een nieuw complex naast een historisch gebouw. Niet alleen de constructie, maar ook de trappen, borstweringen en bruggen zijn van beton. De jury waardeert het stoere karakter daarvan, in contrast met de kleinschaligheid van de boeken. Dat wordt nog eens benadrukt door een prachtige lichtinval. Vormgeving, detaillering en uitvoering zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Ingepast

De Betonprijs in de categorie Bruggen en viaducten is voor de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Veghel. Het is een composiet-constructie van staal en beton. Volgens de jury zijn de beide materialen in een fraaie vormgeving samengebracht, met het beton consequent in de drukzones.

In de categorie Constructies in de waterbouw is een Betonprijs uitgereikt voor de IJsselkade in Doesburg. Het is een betonwerk dat volgens de jury op een zeldzame wijze in het landschap is ingepast. De kade functioneert als waterkering, maar ook als verblijfsgebied dankzij de zitplaatsen en trappen. Op de prefab keerwanden zijn elementen van polyesterbeton gelijmd met het uiterlijk van basaltsteen.

Reageer op dit artikel