nieuws

Bedrijven somberder volgens conjunctuurmeting EIB

bouwbreed Premium

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw is in oktober 2001 met bijna 4 procent gedaald tot 8,3 maanden. In beide onderscheiden sectoren van de b&u, de woningbouw en de utiliteitsbouw, daalde de orderportefeuille met 0,3 maanden. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

De omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw bleef na twee maanden van sterke stijging in oktober 2001 gelijk. In de wegenbouw daalde de omvang van de orderportefeuille met bijna 6 procent tot 5,3 maanden. In de grond- en waterbouw steeg de omvang van de orderportefeuille licht tot 6,9 maanden.

Deze ontwikkelingen in de gww en b&u resulteren in een daling in oktober 2001 van de omvang van de orderportefeuille van de bouw als geheel met 4 procent tot 7,8 maanden.

Personeelsgebrek

In alle sectoren is de omvang van de orderportefeuille eind oktober 2001 nog steeds hoger dan een jaar geleden. Toch wijzen de overige uitkomsten van de conjunctuurmeting erop dat de bouwbedrijven nu minder optimistisch zijn. Minder bedrijven beoordelen het onderhanden werk als groot en meer bedrijven als klein.

Ook de verwachtingen over de ontwikkeling van de personeelsomvang zijn minder positief. Een jaar geleden ondervond nog bijna een kwart van de b&u-bedrijven stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden als gevolg van een tekort aan personeel. Nu geldt dit nog maar voor 12 procent.

Gebrek aan orders is in de gww in oktober 2001 de belangrijkste stagnatieoorzaak, gemeld door 8 procent van de bedrijven. Deze bedrijven hebben duidelijk veel minder geprofiteerd van de stijging van de orderportefeuille in de laatste maanden; voor hen bedraagt de omvang van de orderportefeuille slechts 2,3 maanden, tegen 6,3 maanden voor alle gww-bedrijven.

Over de ontwikkeling van de bedrijvigheid in oktober 2001 zijn de bedrijven in de bouwnijverheid veel minder positief dan een jaar geleden. Dit hoewel destijds bijna de helft van de bedrijven stagnatie in de voortgang ondervond tegen slechts een kwart nu.

De van de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van oktober 2001 is door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Reageer op dit artikel