nieuws

Bedrijfsleven wil beter wegennet Leeuwarden

bouwbreed

De capaciteit van het wegennet in en rond Leeuwarden moet zo snel mogelijk fors worden uitgebreid. Alleen dan kan Leeuwarden zijn positie als stedelijk en economisch centrum in Noord-Nederland uitbouwen.

Dit staat in het rapport ‘Visie bereikbaarheid Leeuwarden’ dat het verenigd Leeuwarder bedrijfsleven aan de gemeente , Rijkswaterstaat en de provincie presenteerde.

Het rapport bepleit het opwaarderen van de N31 Groningen-Drachten tot autosnelweg en inzet voor realisatie van een zuidelijke rondweg om Leeuwarden.

In combinatie met de geplande verdubbeling van het traject Midlum-Zurich zorgen de plannen voor een optimale verbinding naar de Randstad.

Derde belangrijk onderdeel van het plan is aanleg van het noordwest-tangent. Met een weg noordwestelijk om Leeuwarden zijn grote delen van de stad beter bereikbaar en neemt de druk op de rondweg af. Voorts pleiten de ondernemers voor de aanleg van een extra ontsluitingsweg aan de oostkant van de stad. Dit moet een verbinding worden tussen de huidige rondweg en de Rijksweg 31. Nog een wens is een vrijliggende westelijke ontsluitingsweg van de nog aan te leggen zuidelijke rondweg rechtstreeks naar de Leeuwarder binnenstad. Dat verbetert ook de bereikbaarheid van de westelijk gelegen bedrijventerreinen.

Investeringen

De gemeente investeerde de afgelopen vijf jaar 68 miljoen gulden in rotondes, busbanen en wegvakken. Veel geholpen heeft het nog niet. Daarom draagt het rapport kortetermijnoplossingen aan, zoals medegebruik van de busbanen door vrachtverkeer en extra rijbanen en afslagen op bestaande wegen.

De totale kosten van de door het bedrijfsleven genoemde maatregelen bedragen zo’n 1,5 miljard gulden. De eerste fase van de haak om Leeuwarden (kosten 575 miljoen gulden) staat stevig op de agenda en kan zo goed als zeker worden gefinancierd met ICES-gelden. De verwachting is dat in 2004 kan worden begonnen. Ook over de verdubbeling van de N31 tot autoweg (kosten 147 miljoen) bestaat overeenkomst met het Rijk. De start staat gepland voor 2005.

De meeste andere maatregelen uit het rapport maken op dit moment nog geen deel uit van de lijst met harde plannen.

Reageer op dit artikel