nieuws

Arbeidsinspectie gaat kritischer naar inhoud V&G-plan kijken

bouwbreed

Opdrachtgevers – en ook ontwerpers – houden zich nauwelijks aan de arbo-regels. Uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat het bij meer dan 80 procent van de projecten mis is. De inspectiedienst gaat opdrachtgevers dan ook fors achter de broek zitten.

“Zo kan het niet langer. Dat klinkt dreigend en zo is het ook bedoeld.” Dat zei directeur P. Bruls van de Arbeidsinspectie gisteren tijdens het door de dienst en de stichting Arbouw georganiseerde symposium ‘Veilig en gezond ontwerpen’.

De Arbeidsinspectie heeft bij 199 bedrijven en locaties gekeken naar de manier waarop opdrachtgevers en ontwerpers zich aan de regels op het gebied van arbeidsomstandigheden houden. Die gaan dan over het opstellen van een V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) door de opdrachtgever en het met arbeidsomstandigheden rekening houden tijdens het ontwerpproces. Slechts in 34 gevallen, 17 procent dus, was er alles in orde.

De Arbeidsinspectie is overigens zeer coulant geweest. Het meest gehanteerde handhavingsinstrument was de waarschuwing. Slechts in zeven gevallen is een boeterapport opgemaakt. Daarbij ging het vooral om het ontbreken van een V&G-plan. In één geval was sprake van een stillegging. “Maar dat lag niet aan de opdrachtgever”, haastte Brul zich te verklaren.

Uit het lijstje overtredingen blijkt dat een dikke 40 procent in de ontwerpfase zit. Dat loopt dan van de taken van de coördinator in de ontwerpfase, het opstellen van een V&G-plan en het in acht nemen van arbozorgaspecten tijdens het ontwerpen. De rest kwam op het conto van de opdrachtgever en heeft vooral te maken met dossiervorming en het aanstellen van coördinatoren voor de arbozorg.

Brul kondigde aan dat de Arbeidsinspectie weliswaar niet vaker zal gaan controleren, maar wel meer op de inhoud gaat letten. “Zo zullen we meer gaan kijken of er aan bronbestrijding wordt gedaan.” De gebruikelijke handelwijze om pas nadat het ontwerp er ligt een V&G-plan te maken, noemde hij volstrekt achterhaald.

Op pagina 2:

Ontwerpers weten te weinig van bouwproces.

Reageer op dit artikel