nieuws

‘Woonwensen input voor stedenbouwkundig ontwerp’

bouwbreed

Om van de Bijlmermeer een vitale woonwijk te maken zullen nog honderden flatwoningen eraan moeten geloven. Afgelopen zomer viel het besluit tot sloop van de flat Grunder. Om van deze locatie een multiculturele woonbuurt te maken treden veertig Bijlmerbewoners gezamenlijk op als opdrachtgever voor een twintigtal sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Maandag 1 oktober wordt het startsein gegeven voor het woningbouwproject Mi Akoma di Color (mijn gekleurde hart).

In buurt G start het experiment waarbij bewoners vanaf een heel pril stadium hun wensen kenbaar maken. De plaats waar nu nog de flat Grunder (483 flatwoningen) staat zal samen met zestig woningen van de nabij gelegen kolos Grubbehoeve tegen de vlakte gaan om plaats te maken voor een nieuwe multiculturele buurt van ‘honderden’ woningen. Hoe die er uiteindelijk uit komt te zien, is vooralsnog een groot vraagteken. Dit woningbouwproject Mi Akoma di Color is een grote sprong in het diepe”, concludeert projectmanager J. Gerbscheid van de Stedelijke Woningdienst Amsterdam.

Voorkeuren

Veertig (toekomstige) bewoners krijgen namelijk de gelegenheid om hun woonwensen onder professionele begeleiding te formuleren. Hun voorkeuren zijn mede bepalend voor de uiteindelijke inrichting van het nieuwe woongebied dat nu nog de werknaam Nieuw Grunder draagt. Gerbscheid: “Een aantal zaken, zoals aan welke eisen de randen moeten voldoen, liggen vast. Het stedenbouwkundig plan is echter nog niet vastgesteld. Wat er nu ligt, is meer een concept dan een uitgewerkt plan. De bestaande stedenbouwkundige ideeën hebben dan ook geen status. De inbreng van de bewoners is dus een belangrijke input.” Alle mogelijkheden zijn vooralsnog open. “In theorie kunnen er dus veertig verschillende ontwerpen uit komen.”

Redelijkheid

De wensen van de deelnemers blijven overigens niet beperkt tot de woning zelf. Naast de ideale woonindeling zullen ze zich moeten buigen over de plattegrond van de nieuwe buurt, de woningtypologie en de directe leefomgeving.

Gerbscheid maakt wel duidelijk dat het hier niet om “een lot uit het paradijs” gaat. “Aan een droomwoning zitten uiteraard financiële consequenties. De bewoners zullen hun keuzes in alle redelijkheid moeten maken.”

Het woningbouwproject waarbij toekomstige bewoners de rol van opdrachtgever vervullen heeft tot doel om zo veel mogelijk bewoners in de wijk te houden. Daarnaast moeten alle inspanningen leiden tot het realiseren van betaalbare woningen. De twintig koopwoningen zijn bestemd voor de middeninkomens. De prijzen lopen op tot maximaal 380.000 gulden. De overige huizen vallen in de sociale huursector. Het experiment is een samenwerkingsproject van Woningstichting Patrimonium, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost en Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer en vindt plaats in het kader van 100 jaar Woningwet in Nederland.

De mensen die aan het project meedoen, moeten over een lange adem beschikken. Tot de uiteindelijke oplevering zijn ze drie tot vier jaar verder. Niet iedereen heeft zo veel geduld, zo bleek na de open inschrijving waarop zo’n vijfhonderd reacties kwamen. Van de eerste veertig ‘gelukkigen’ haakten er al twintig af. Ze hadden geen tijd of wilden uiteindelijk toch gelijk een woning kunnen betrekken.

Trainingen

Om hun wensen goed te kunnen formuleren krijgen de deelnemers begeleiding in de vorm van trainingen. C. Kop, consulent Amsterdams Steunpunt Wonen, is een van de twee begeleiders. De trainingen zijn heel praktisch. De eerste twee gaan over de binnenkant van de woning. We leren ze hoe een plattegrond in elkaar zit, hoe een programma van eisen eruit ziet en wat de randvoorwaarden zijn. We vragen ze om met beeldmateriaal te komen om te achterhalen wat hun wensen zijn. We proberen ze bewust te maken van hoe ruimtes gevormd worden.” Om de vertaalslag te maken worden ze bijgestaan door professionele ontwerpers. Voor de financiële consequenties kunnen ze beroep doen op kostendeskundigen.

Cultuur

De woningen zullen in oppervlakte variëren van 80 tot 125 vierkante meter. Kop: “Belangrijk is dat ze iets van hun cultuur daarin terugvinden. Tijdens één van de intakegesprekken hoopte een Surinaamse bijvoorbeeld dat ze iets kan vinden waardoor ze zich in de Bijlmermeer helemaal thuis zou voelen. Dat gemis had onder andere te maken met de indeling van de woning.”

In de vier trainingen bestaande uit twee sessies komt ook de woonomgeving aan bod: is er behoefte aan een gemeenschappelijke binnentuin, hoe wordt het parkeren opgelost, bestaat er voorkeur voor tuinen of patio’s? “De bijeenkomsten moeten eind dit jaar resulteren in een programma van eisen in woord en beeld waarin de bewoners zich kunnen vinden. Kok: “Daarbij kijken we vooral naar de gemeenschappelijke elementen.” Vervolgens moeten de bewoners tot een architectenkeuze komen, want uiteindelijk worden een of meerdere architecten aangetrokken die zich over het uiteindelijke ontwerp gaan buigen. Aan een voorselectie wordt inmiddels gewerkt De bewoners zullen ook daarna nauw betrokken blijven bij de nadere uitwerking en verdere ontwikkelingen.

Reageer op dit artikel