nieuws

Verzet tegen Blauwe Stad

bouwbreed

Het project De Blauwe Stad, een woon-, werk-, en recreatiegebied in het landbouwgebied ten noorden van Winschoten, roept verzet op. Dat bleek bij de Raad van State in Den Haag.

De Blauwe Stad komt op het grondgebied van Winschoten, Reiderland en Scheemda. Het gebied wordt gekenmerkt door stagnerende inwoneraantallen, weinig jongeren, hoge werkloosheid en een laag besteedbaar inkomen.

De gemeenten willen met De Blauwe Stad nieuwe groepen bewoners aantrekken. De overheid heeft voor het project een subsidie van 70 miljoen gulden uitgetrokken. De totale kosten worden geschat op 285 miljoen gulden.

Het plan omvat een grootschalige verandering van het betrokken gebied. Gesproken wordt over het zevende megaproject van Nederland. De plannenmakers hebben circa 800 hectare water, 100 hectare woningbouw voor 1200 woningen en 100 hectare voor wegen gereserveerd. Bovendien bevatten de plannen minimaal 250 hectare natuurgebied.

Bezwaren

Om het meer te kunnen aanleggen, moeten tientallen bewoners verhuizen. Inmiddels is meer dan tweederde van de grond aangekocht. Volgend jaar wordt begonnen met het graven van het meer. In 2011 moet het gehele project zijn afgerond.

De provincie Groningen heeft de plannen van de drie gemeenten goedgekeurd. Een aantal bewoners van de toekomstige Blauwe Stad heeft bezwaren ingediend. Ook Stichting Het Groninger Landschap heeft bedenkingen. Veel van de bezwaren van de stichting zijn echter ingetrokken na herziening van de plannen. Over de laatste bezwaren, die betrekking hebben op de aanleg van wegen door een natuurgebied, wordt overleg gepleegd met de provincie, bleek tijdens de zitting van de Raad van State.

De bewoners zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van het project. Zij vrezen dat een eventuele financiële strop op hen wordt afgewenteld. De gemeenten stellen dat de burgers zich geen zorgen hoeven maken, omdat de uitvoering nauwkeurig in de gaten wordt gehouden.

De Raad van State doet binnen enkele maanden uitspraak.

Reageer op dit artikel