nieuws

Verstedelijking en groen in Amsterdam

bouwbreed

Amsterdam zal in de toekomst nog verder verstedelijken, maar daarnaast moet er ook ruimte blijven voor groen en water. Ook moet de bereikbaarheid van de stad beter. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam besloten.

Het college stemt in met de toekomstvisie ‘Kiezen voor Stedelijkheid’, waarin de ruimtelijke ontwikkelingen van de regio tot 2030 wordt vastgelegd. Het structuurplan gaat uit van een intensieve bebouwing en gemengde stedelijke milieus in de stad, terwijl suburbane en landelijk-luxe milieus elders in de regio moeten worden gerealiseerd. Daarnaast moet de kwaliteit van water, groen en openbare ruimte in de stad worden verbeterd. De contrasten tussen stad en land worden gehandhaafd. De bereikbaarheid van de regio rond Schiphol, Amsterdam en Almere moet eveneens beter. Schiphol wordt verder uitgebouwd. De zeehaven wordt verder ontwikkeld, waarbij milieubelastende bedrijven langs het Noordzeekanaal worden geconcentreerd.

Reageer op dit artikel