nieuws

Vernieuwing Nieuwegeins stadshart kan beginnen

bouwbreed Premium

Over tien jaar heeft de gemeente Nieuwegein een nieuw stadshart. Nu de gemeenteraad van de voormalige groeikern akkoord is met het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad (IOB) kan de gemeente concrete plannen gaan maken. Hoge kwaliteit, intensief ruimtegebruik en duurzaamheid kenmerken het ontwikkelingsplan. “We accepteren geen enkele vorm van middelmatigheid”, verklaarde architect B. van Berkel. Als lid van een Quality Team begeleidt hij de vernieuwing van het Nieuwegeinse stadshart.

De komende jaren wordt voor minstens 1,7 miljard gulden geïnvesteerd in het centrumgebied, dat krap 300 bij 800 meter meet. Een dergelijke investering – ruim 7000 gulden per vierkante meter – is alleen haalbaar door intensief gebruik van de beschikbare ruimte en het combineren van functies. Wonen, werken, winkelen en uitgaan gaan straks hand in hand in het Nieuwegeinse stadshart. Het combineren van die functies garandeert bovendien de gewenste levendigheid op alle momenten van de dag.

De cijfers zijn indrukwekkend. In veel opzichten verdubbelt het bouwvolume ten opzichte van nu. Het Nieuwegeinse centrum telt straks een kleine 70.000 vierkante meter winkelruimte, bijna 225.000 vierkante meter kantoren, ruim 800 woningen, circa 10.000 vierkante meter horecavoorzieningen, 4.600 ondergrondse parkeerplaatsen, een bioscoopcomplex en een cultureel centrum. Een nieuw gemeentehuis en een nieuw regionaal politiebureau staan ook op het programma. Voorts wordt het nabijgelegen Antoniusziekenhuis fiks uitgebreid.

Om ruimte te creëren moeten enkele honderden (sociale huur)woningen, diverse kantoren en een fiks aantal winkels worden gesloopt. Het Nieuwegeinse gemeentehuis ligt al tegen de vlakte.

Noodzaak

De ingrijpende vernieuwing van het stadscentrum is pure noodzaak, betoogde projectwethouder E. van Linge. Het huidige centrum bestaat vooral uit het deels overdekte winkelcentrum Cityplaza, dat halverwege de tachtig werd opgeleverd. Het centrum draagt alle kenmerken van deze economisch moeilijke jaren in zich. “Hoewel dit winkelcentrum commercieel succesvol is, voldoet het niet meer aan de huidige eisen. Het is gedateerd en in zichzelf gekeerd”, aldus Van Linge. Onderzoek onder de bevolking zou hebben uitgewezen dat de Nieuwegeiners graag een nieuw centrum willen, een centrum dat ’s avonds geen doodse en uitgestorven aanblik biedt.

Ambitie kan Nieuwegein niet worden gezegd. Dat eerdere plannen om spectaculair de hoogte in te gaan zijn afgeblazen, doet daar weinig aan af. Nieuwegein krijgt een centrum op drie niveaus. Onder het maaiveld komen vooral parkeervoorzieningen. “Maar het worden geen donkere, onveilige gebieden”, belooft Van Berkel. “We willen parkeergarages als gebouwen die onderdeel zijn van de openbare ruimte.” Overigens zullen alle toevoerende autowegen naar het centrumgebied ondergronds lopen. Dat schept bovendien de ruimte om de aansluiting van het hoogwaardige centrum met de nogal alledaagse omliggende bebouwing vloeiend te laten verlopen; onder meer via brede bomenlanen.

Het centrumplan kenmerkt zich ook door de aandacht voor duurzaamheid, zowel in de toepassing van materialen als wat betreft energiebesparing. Volgens Van Berkel zullen ‘bijna op gebouwniveau’ richtlijnen worden vastgesteld voor duurzaamheid. Door toepassing van technieken als warmteopslag en het opwekken van energie uit de nabijgelegen Hollandse IJssel is het energieverbruik van het nieuwe centrum de helft van dat van het huidige centrum.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de realisering van het nieuwe centrum financieel haalbaar is. De gemeente verwacht een tekort op de grondexploitatie weg te kunnen werken door ‘planmaximalisatie’. Het zijn vooral de bijna 225.000 vierkante meter aan kantoren die de benodigde middelen moeten genereren. Het onverhoopt inzakken van de kantorenmarkt zal hooguit leiden tot aanpassingen in de fasering, bezweert projectwethouder Van Linge.

Grote marktpartijen blijken minder vertrouwen te hebben in het Nieuwegeinse centrumplan. Oorspronkelijk wilde de gemeente via een pps-constructie in zee gaan met Multi Vastgoed Development Corporation en Blauwhoed/ING Vastgoedontwikkeling. Maar de onderhandelingen liepen vast, omdat deze ontwikkelaars de bouwperiode te lang en daardoor de risico’s te groot vonden.

De gemeente heeft nu het roer omgegooid. De diverse deelprojecten zullen in kleine, hapklare brokken worden aanbesteed. Deze aanpak zou beter aansluiten bij de wensen en behoeften van projectontwikkelaars. Volgens projectmanager Van de Ven staan de tien grootste ontwikkelaars van Nederland al in de rij.

Regie

De koerswijziging betekent dat Nieuwegein de touwtjes strak in handen neemt. “Wij hebben de regie”, aldus wethouder Van Linge. Een Quality Team zal de plannen nader uitwerken en daarbij geen enkele concessie doen aan de gewenste kwaliteit, aldus de architecten Van Berkel en M. van Gessel, Beiden fungeren als supervisor van de centrumvernieuwing.

Naar verwachting zien de eerste concrete plannen in de loop van volgend jaar het licht. De eerste paal kan in 2003 de grond in. Door een aantal plan- en bouwactiviteiten gelijktijdig te laten lopen kan de vernieuwing van het stadscentrum van Nieuwegein in 2010 gereed zijn. Dat is vier jaar eerder dan oorspronkelijk gepland.

Een artist impression van het nieuwe stadshart.

Reageer op dit artikel