nieuws

Van Maaren wilde mes in bouwleges

bouwbreed Premium

Uitzonderlijke hoge bouwleges voor gebouwen met een hoge bouwsom, hebben een rol gespeeld bij het conflict tussen burgemeester Van Maaren en wethouders en ambtelijke top in Leeuwarden. Een geheim gebleven rapport over leges en belastingen was voor Van Maaren aanleiding deze zomer eigenhandig stappen te nemen, en dat was tegen het zere been van de wethouders.

Naar aanleiding van een aantal fouten in de procedures rond de onroerendezaakbelasting schakelde de gemeente adviesbureau Monsma en Partners uit Sliedrecht in voor een risico-inventarisatie naar gemeentelijke belastingen. De onderzoekers kwamen tot de conclusie, volgens een geheim rapport waarop de Volkskrant de hand wist te leggen, dat er aan de belasting- en legesverordeningen de nodige juridische haken en ogen kleven die leiden tot twijfel over de rechtsgeldigheid.

Zo moet voor een bedrijfsgebouw van 200 miljoen gulden in Leeuwarden voor de bouwvergunning 2,5 miljoen gulden worden betaald. De onderzoekers vragen zich af of een dergelijk bedrag wel is gerechtvaardigd gezien de hoeveelheid werk die de gemeente voor het afgeven van die vergunning verricht. Het probleem komt voort uit de tariefstelling van 12,25 gulden per 1000 gulden bouwsom, zonder een aftopping. Andere gemeenten hanteren een vergelijkbare opzet, maar verlagen het tarief bij hogere bouwsommen en komen daardoor uit op bijvoorbeeld een kwart van het bedrag dat Leeuwarden in dit voorbeeld rekent.

Verontrustend

Het verslag van de onderzoekers deze zomer was voor Van Maaren zo verontrustend dat ze, door vakanties zonder overleg met de wethouders, onmiddellijk offertes aanvroeg om het stadskantoor door te lichten. Die eigenhandige stap leidde tot weer een conflict in het college. Vervolgens werd besloten om de ‘interne gespreksnotitie’ als leidraad te gebruiken voor een interne brede risico-inventarisatie zonder de inbreng van buiten die Van Maaren aanvankelijk wilde.

In hoeverre ook de geheimhouding van het rapport een rol speelde in het conflict, is onduidelijk. Volgens de gemeente stond het college uiteindelijke unaniem achter het gekozen beleid. In een raadscommissie heeft verantwoordelijk wethouder H. de Haan het onderzoek kort aangehaald. De gemeenteraad is begin september een ‘geschoonde’ versie van het rapport toegezegd, maar tot nu toe is het rapport steeds geheim gebleven.

Reageer op dit artikel