nieuws

Utrechters kiezen identiteit voor nieuw centrum

bouwbreed

De komende jaren ondergaat het stationsgebied van Utrecht – en daarmee ook een groot deel van het centrum – een grondige herstructurering. De gemeente is alweer enige jaren actief met de voorbereidingen van de herontwikkeling.

Het door Riek Bakker ontwikkelde plan ‘Utrecht Centrumgebied’ bleek vorig jaar financieel onhaalbaar. De diverse partijen, de Jaarbeurs Utrecht, Corio, NS Vastgoed en de gemeente, waren het over de inhoud van het plan roerend eens, maar het bleek niet mogelijk de verschillende geldstromen goed op elkaar af te stemmen.

Het lukte ook NS Vastgoed en de gemeente niet om via een publiek-private samenwerkingsconstructie het plan te financieren. Duidelijk was dat alles anders moest, maar dat de kern uit het plan van Bakker gehandhaafd moest blijven.

Met de komst van Leefbaar Utrecht in een nieuw college werden er sneller knopen doorgehakt. “Deze partij formuleerde drie nieuwe uitgangspunten. De gemeente zou vanaf nu zelf als initiator optreden. Er zou een nieuw plan moeten komen met twee varianten. En door middel van een referendum zouden de inwoners van Utrecht één van de twee varianten moeten kiezen”, aldus communicatie-adviseur R. van der Linden van het projectbureau Stationsgebied Utrecht. “We hebben besloten om de keuzemogelijkheid te baseren op de identiteit van het centrumgebied. De nieuwe OV-terminal staat vast. Die komt er en wordt gefinancierd vanuit het MIT en het BOR (Bereikbaarheidsoffensief Randstad, red).”

Maar de winkels, kantoren en culturele voorzieningen zijn volgens Van der Linden nog niet ingepland. “Om de juiste identiteit voor de stad te realiseren hebben we twee mogelijkheden opgesteld. Allereerst is daar plan A, ‘de uitnodigende stad’. Hierbij gaan we uit van een Nederlandse stad die herkenbaar is en voortborduurt op de bestaande functies binnen het centrum. Plan 1 is het andere idee en kreeg de titel ‘de uitdagende stad’ mee. Hierin staan cultuur en kennis hoog in het vaandel. Ze worden op een internationaal niveau ingepast.”

Verder worden aan de westkant van Utrecht enkele voorzieningen gerealiseerd, die zich kunnen meten met vergelijkbare gebouwen en functionaliteiten van internationaal niveau.

Van der Linden noemt de plannen nog vaag, maar de invulling ervan wordt de komende maanden samen met inwoners van Utrecht scherpgesteld.

“We werken nu naar het referendum toe dat op 15 mei 2002 plaatsvindt. De Utrechters kiezen welke identiteit het centrumgebied moet krijgen. Daarna kunnen we daadwerkelijk aan de slag met het stedenbouwkundig plan.”

Als het bestemmingsplan en de artikel 19-procedure (wijziging van het bestaande bestemmingsplan) vlot volgen, denkt Van der Linden dat medio 2003 kan worden begonnen met de bouw.

“Tien tot vijftien jaar later moet het nieuwe centrum van Utrecht vervolgens klaar zijn. Welke fasering en planning we hierbij gaan toepassen wordt in de loop van volgend jaar duidelijk”, verwacht Van der Linden.

Reageer op dit artikel