nieuws

Tweede Kamer akkoord met screening bouw

bouwbreed

Bouwbedrijven die worden verdacht van criminele praktijken kunnen straks worden gescreend als ze willen deelnemen aan aanbestedingen of in aanmerking willen komen voor een bouwvergunning.

De Tweede Kamer heeft gisteren met algemene stemmen de Wet bevordering van integriteitsbeoordelingen (Bibob) door het openbaar bestuur aangenomen. Als de wet ook door de Eerste Kamer komt, wordt binnen het ministerie van Justitie het bureau Bibob opgericht. Overheden die bij een aanbesteding of vergunningverlening de zaak niet vertrouwen, kunnen hier advies inwinnen over het verdachte bedrijf. Anders dan nu het geval is, mogen zij een onderneming op basis van vermoedens uitsluiten. Nu is daar nog een veroordeling door de rechter voor nodig. De bestuurders nemen zelf het besluit. Bibob verstrekt slechts adviezen.

De Wet Bibob is bedoeld om de inmenging van criminele organisaties in kwetsbare branches te voorkomen. De Tweede Kamer wordt betrokken bij de vraag welke branches hiervoor in aanmerking komen. Vaststaat nu al dat de bouw daarbij hoort. De branches worden na de aanvaarding van de wet door het gehele parlement in een Algemene maatregel van bestuur vastgelegd.

PvdA-kamerlid Duijkers noemde de wet een internationale doorbraak. Nederland is het eerste land dat zo de macht van de georganiseerde misdaad gaat inperken. De Kamer aanvaardde met algemene stemmen een motie waarin de regering wordt opgeroepen te bewerkstelligen dat de wet een internationaal vervolg krijgt. Dat is nodig, omdat aanbestedingen steeds meer een Europees karakter krijgen.

Vanwege de beperkte capaciteit van het bureau Bibob vindt de Kamer dat vooral advies moet worden aangevraagd als sprake is van een ernstige verdenking. Het bureau kan ongeveer 500 zaken per jaar aan.De VVD wilde om die reden de wet eerst beperkt invoeren, maar een amendement met die strekking haalde geen meerderheid.

Reageer op dit artikel