nieuws

Te weinig luxe huizen in Maastricht

bouwbreed Premium

Er zijn veel te weinig woningen voor hoger opgeleid personeel in Maastricht. Daardoor hebben bedrijven in de Limburgse hoofdstad in toenemende mate problemen bij het aantrekken van dit personeel.

Dat zei voorzitter J. Hessels van de Limburgse Werkgeversvereniging LWV bij de presentatie van een speerpuntenprogramma van de LWV. De werkgeversvereniging legde daarbij de Limburgse grote steden een notitie voor over knelpunten bij de economische bedrijvigheid in deze provincie. Niet alleen ervaart het bedrijfsleven in Maastricht toenemende problemen met het huisvesten van medewerkers, afkomstig uit andere regio’s.

De stad zou ook meer moeten doen om afgestudeerde studenten van de Universiteit Maastricht vast te houden, zei Hessels. Nu vertrekken er jaarlijks honderden afgestudeerden uit die plaats, mede omdat er te weinig woningen voor hen zijn. Overigens kampen volgens Hessels ook andere steden in Limburg met een tekort aan woningen voor hoger opgeleide werknemers.

Oolderveste

Gemeenten moeten in hun beleid voor huisvesting en ruimtelijke ordening rekening houden met de groeiende vraag naar hoger opgeleid personeel, zei Hessels. Zoals bekend wil Roermond dit probleem ondervangen door 875 dure koopwoningen te gaan bouwen op Oolderveste, een opgehoogd gebied in het bergend winterbed van de Maas.

De Raad van State zette daarvoor vorige week het licht op groen. Hessels zei zich ook grote zorgen te maken over de bereikbaarheid van Limburgse bedrijven. Het wegennet in Limburg zit propvol. Als in 2007 het zuidelijke deel van de A73 klaar is, komt er via die snelweg ook meer verkeer uit het noorden op de nu al stagnerende A2 terecht.

Hessels vreest dan “gigantische problemen”. Om dit verkeersinfarct te voorkomen, zou volgens de werkgeversvereniging de A2 tussen Kelpen en Geleen, en de A76 tussen Geleen en Heerlen nog voor 2007 van een twee- naar een driebaansweg moeten worden uitgebouwd.

Voor het overige heeft een dergelijke verbreding van de A12 in Den Haag geen enkele prioriteit. Op zijn vroegst in 2010 wil het ministerie van Verkeer en Waterstaat een studie naar eventuele verbreding van deze snelweg overwegen. De LWV vindt een dergelijke houding onaanvaardbaar.

Verder wil de LWV dat er meer nieuwe bedrijventerreinen in Limburg worden gebouwd. “Nu bestaat 3 procent van de oppervlakte in Limburg uit bedrijventerreinen”, licht Hessels toe. “Wij willen een procent erbij voor de komende twee decennia”.

De provincie Limburg wenst de toenemende vraag naar bedrijventerrein vooral op te lossen door het revitaliseren en herkavelen van bestaande terreinen.

De werkgeversvereniging ziet daar weinig in. Revitalisering levert slechts 5 procent nieuw terrein op, herkavelen hooguit 15 procent. Te weinig, vindt de werkgeversvereniging LWV.

‘LWV verwacht gigantische problemen’

Reageer op dit artikel