nieuws

Systeem verbetert montage kozijnen

bouwbreed Premium

Bij de plaatsing van raam- en deurkozijnen in gevels gaat niet zelden iets scheef. Mede daardoor ontstaat op de plaats van aansluiting vaak vochtschade. Die blijft evenwel uit wanneer raam, voeg en gevel technisch gezien één geheel vormen.

De monteur moet rekening houden met de waterdampdiffusie en het systeem ‘binnen dichter dan buiten’ uitvoeren. Fabrikant van ramen en deuren uit het Duitse Dägeling ontwikkelde onder de noemer rekordQMS een montagesysteem dat bij een juiste uitvoering schade voorkomt.

De producent zette een samenwerkingsverband op met de Zwitserse bevestigingenfabrikant SFS en de Duitse afdichtingenfabrikant Illbruck. De ‘werkgroep voor modern bouwen’ in Kiel droeg de ontbrekende kennis aan en gaf aan hoe raam, deur, bevestiging en afdichting onder welke omstandigheden een passend geheel vormen. Wanneer woordvoerder E. Zuckschwerdt van rekord theorie en praktijk tegen elkaar afzet blijkt dat momenteel zo’n 10 procent van alle ramen en deuren in Duitsland goed is gemonteerd. De overige 90 procent voldoet niet aan de voorschriften. Als gevolg daarvan ontstaan forse problemen in onder meer gerenoveerde woningen. De verbeteringen verminderen veelal de mogelijkheden van natuurlijke ventilatie en dus de afvoer van waterdamp.

Details

Oplossen van praktisch problemen gebeurt veelal ad hoc en in de visie van Zuckschwerdt kan dat nauwelijks anders. Een monteur, een opmeter, een uitvoerder moet op een veelheid aan details letten. Te denken valt aan de windbelasting, de wijze waarop het raam in het kozijn vastzit, op welke manier het open kan, het gevelmateriaal en de bevestigingsmiddelen.

De statistiek vergt ook aandacht, evenals de warmtedruk, het schimmelgevaar en het isotherme verloop van de wandtemperatuur. De wet omschrijft nauwkeurig waaraan ramen en deuren moeten voldoen, zodat minder warmte weglekt. De DIN bepaalt dat de gevelopening voor het monteren van het kozijn moet worden gestuct zodat een gladde aandichting van de kozijnen ontstaat.

De doorsnee monteur heeft niet al deze kennis paraat. Die is daarentegen wel vervat in het montagesysteem. Voor dit systeem een computerprogramma. Daarmee kunnen ontwerper, architect en monteur uiterst precies een project voorbereiden.

Prijs

Op die manier wordt ook alleen datgene besteld wat nodig is en altijd in de juiste verhoudingen. De aanbieder kan aan de hand van de tekening exact de prijs van de benodigdheden bepalen. Zo verkort de tijd die met het project is gemoeid en neemt de kans op fouten aanmerkelijk af. Architecten die met het programma willen werken bepalen in overleg met de fabrikant een vergoeding. Architecten die reeds met producten van rekord werken kregen de software al ter beproeving aangeboden.

De programmatuur legt de gebruiker vragenlijsten voor en bepaalt aan de hand van de antwoorden hoe het kozijn moet worden aangebracht. De vragen gaan bijvoorbeeld in op de gevelopening is afgewerkt, hoe breed de vensterbank wordt en of het kozijn in een een- of tweesteens muur komt.

Het programma maakt aan de hand van onder meer deze gegevens een voorlopige situatietekening. De gebruiker werkt vervolgens een nieuwe vragenlijst af en geeft met de antwoorden bijvoorbeeld uitsluitsel over het materiaal waarmee de wand is afgewerkt. De monteur ontvangt dan instructies over de maatregelen die hij moet treffen. In de visie van Zuckschwerdt kan het montageprogramma elke denkbare constructie maken. Het resultaat toont een uitvoeringsklare oplossing met een lijst van te gebruiken materialen.

Reageer op dit artikel