nieuws

Studenten mogen nog even blijven zitten

bouwbreed Premium

De geplande sloop van de studentenflat Rijnsteeg in Wageningen heeft vertraging opgelopen. De woningcorporatie Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) kan nog steeds niet beginnen met de afbraak, omdat er geen vervangende ruimte is voor de ruim zeshonderd bewoners. De provincie Gelderland wil vooralsnog dat de nieuwbouw op de bestaande locatie plaatsvindt.

P. Duyx, directeur van de SSHW, zegt dat met de provincie opnieuw wordt gesproken over een oplossing van het probleem. Al jarenlang is de SSHW met Gelderland in onderhandeling over het voorgenomen aantal woningen. Dit heeft ertoe geleid dat de sloopplannen voor het gebouw al meermalen in de ijskast zijn gezet. Directeur Duyx: “We zijn met de provincie aan het onderzoeken of andere locaties voor de nieuwbouw beschikbaar zijn.”

Reageer op dit artikel