nieuws

‘Sloopvergunning voor zuivelfabriek onterecht’

bouwbreed Premium

De sloopvergunning van een voormalige monumentale zuivelfabriek aan het Hoendiep in Briltil zou ten onterechte door de gemeente Zuidhorn zijn afgegeven. Dat stelt een groep bewoners tegenover de commissie voor beroep en bezwaarschriften van de gemeente Zuidhorn.

Volgens de bewoners is de gang van zaken rond de inmiddels gesloopte fabriek op meerdere fronten niet in de haak geweest. Binnen zes weken moet de gemeentelijke beroepscommissie alsnog een advies over de bezwaren uitbrengen.

Hoewel de gemeente, die na sanering van genoemde locatie woningbouw wil realiseren, op juridische gronden nauwelijks iets te verwijten valt, verdient de gang van zaken rond de sloop volgens de bezwaarmakers allesbehalve de schoonheidsprijs. De informatievoorziening rond de voorgenomen sloop zou onvolledig en onzorgvuldig zijn geweest en de openbaarheid van bestuur zou in het geding zijn. In de eerste publicatie van de sloopaanvraag werd gesteld dat het om een opslag ging, waardoor het slooppand door de lezer nauwelijks te herkennen viel als de bewuste zuivelfabriek. Ook plaatste de gemeente in de ogen van de bewoners bewust geen hekken rond de slooplocatie, toen deze eenmaal in gang was gezet. Dit is volgens hen niet alleen misleidend, maar creëerde bovendien een onveilige situatie ter plekke.

Tot slot vinden de bewoners het vreemd dat de eigenaar niet degene is geweest die de sloopvergunning heeft aangevraagd en dat de gemeente niet meer moeite heeft gedaan het monumentale pand te behouden. De gemeente stelt echter dat het aankopen van het pand veel te duur zou zijn geweest.

Spijt

De commissieleden zijn vooral verbaasd over het ontbreken van een snelle gang naar de rechter van de bezwaarmakers. Zij hadden zo een voorlopige voorziening kunnen bewerkstelligen en uitstel van de sloop kunnen bedingen. De bewoners stellen echter dat ze niet goed op de hoogte waren van die mogelijkheid en zich vooraf ten onrechte te weinig kans hadden toegedicht. Achteraf hebben de bezwaarmakers dan ook spijt dat ze niet meteen naar de rechter zijn gestapt. “Daardoor staan we nu voor joker, want de fabriek ligt al plat”, aldus de bewoners.

Reageer op dit artikel