nieuws

Sloop 42.000 huurwoningen op Zweedse platteland

bouwbreed

In Zweden moeten de komende jaren zeker 42.000 huurwoningen worden gesloopt als gevolg van hardnekkige leegstand. Als het probleem niet doelgericht wordt aangepakt, levert dat tot 2010 een kostenpost op van bij elkaar 29 miljard kroon (ruim 7 miljard gulden). Voor een groot deel moeten huurders in de door leegstand getroffen gebieden dit bedrag opbrengen.

De bond van gemeentelijke woningbouwcorporaties Sabo heeft dit berekend. Oorzaak van de snel groeiende leegstand is volgens de Sabo de scheve bevolkingsontwikkeling. Economische groei doet zich slechts voor in een uiterst beperkt aantal verstedelijkte gebieden, terwijl de kleine steden op het platteland worden geconfronteerd met achteruitgang. Dat leidt enerzijds tot een groot tekort aan woningen in de groeigebieden en een overschot in de plattelandsregio’s. De facto hebben 178 gemeenten teveel woningen en maar 45 te weinig, aldus de Sabo, die op grond van deze gegevens hard aan de bel heeft getrokken bij de rijksoverheid.

Slopen van de overtollige woningen is de enige en bovendien verreweg de goedkoopste oplossing. Per woning vergt sloop een bedrag van omgerekend 15.000 tot 18.000 gulden, zo meent de Sabo.

De regering is niet ongevoelig voor de geschetste problematiek en heeft zich alvast bereid getoond tot 2004 circa 750 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de sanering. Tegelijkertijd is een nieuw beleidsprogramma gelanceerd om de leegloop van de plattelandsregio’s tegen te gaan met stimulerende maatregelen.

Reageer op dit artikel