nieuws

Scheidingstrommels afval op acht meter hoge kolommen

bouwbreed Premium

De scheidingstrommels voor afval worden bij Scheidings- en Bewerkingsinstallatie Friesland v.o.f. (SBI) op acht meter hoge kolommen gebouwd. “We bouwen de installatie op die hoogte, zodat de verdere scheiding van het afval grotendeels onder vrij verval kan plaatsvinden”, zegt ing. H. Smink, bedrijfsleider bij SBI.

Het hart van de installatie bestaat uit twee zeeftrommels. De eerste heeft zeefgaten van twintig centimeter doorsnee voor de voorscheiding van grof en fijn afval. Het overblijvende afval wordt per band getransporteerd naar de tweede trommel, die in lijn staat met de eerste. “Deze heeft gaten van vijf centimeter in doorsnee”, vervolgt de bedrijfsleider. “Zo kunnen we de deelstromen optimaal scheiden naar gewicht en omvang.”

Om te voorkomen dat de dynamische belasting en trillingen doorwerken in de complete bedrijfshal, staan de zeeftrommels op een apart fundament. De bordessen die nodig zijn voor de installatie zijn echter weer ingebouwd in de bedrijfshal, waardoor ook zij trillingsvrij zijn.

Zandlaag

“De fundamenten van de trommels bestaan uit een funderingsplaats van één meter dik met hierop vier kolommen van een meter bij een meter en acht meter hoog”, legt G. Meijer projectleider van bouwer Simon Benus uit Stadskanaal uit. “De kolommen zijn onderling verbonden door stabiliteitsbalken van 1,2 bij één meter. Daaronder hebben we de grondverbetering tot anderhalve meter diep toegepast, omdat de eerste dragende zandlaag op 2,50 meter diep zit.”

De grondverbetering bestaat uit het uitgraven van de bouwput en met zand aanvullen tot de zandlaag. Deze laag is tussen de vier en vijf meter dik, gevolgd door een dikke laag keileem. Daarna volgt op twaalf meter diepte het echte vaste zandpakket.

De scheidingsinstallatie is min of meer een kopie van de installatie die bij Vagron in Groningen gebouwd is. “Maar met dit verschil dat die installatie in de loop der jaren ontwikkeld is en wij hier een compleet nieuwe opzetten en dus qua logistiek de installatie konden optimaliseren”, vervolgt Smink. Om die reden staan de twee trommels in lijn, maar ook is er tussen de twee nieuwe hallen 22 meter vrij gehouden om goed te kunnen manoeuvreren met vrachtwagens en shovels.

In die tweede hal wordt uit het overblijvende afval zand en inerte materialen gewassen en het organisch afval vergist, een turn key project dat gerealiseerd wordt door HCG, een dochter van GTI. De vergisting levert per jaar ongeveer 8,5 miljoen kubieke meter biogas en 14,3 miljoen kWh aan elektriciteit op.

Drankkartons

Bij de bouw van de nieuwe installatie wordt alvast rekening gehouden met de scheiding van drankkartons. “Er wordt nu druk gefilosofeerd over statiegeld op deze verpakkingen”, aldus de bedrijfsleider, maar hij verwacht dat over een jaar of vijf zo’n installatie ook op het Ecopark wordt gebouwd.

Om de drankkartons te scheiden zijn twee technieken in ontwikkeling. De eerste werkt met robots, de tweede met lucht. In beide gevallen worden de kenmerken van de verpakkingen in de computer ingevoerd, waarna elektronische oogjes ze herkennen op de lopende band. Smink: “Je kunt dan kiezen. Of een robot pakt ze eraf, óf ze worden met een gerichte luchtstoot over een schotje geblazen.”

Proeven tonen aan dat tussen de 85 en 90 procent van de verpakkingen wordt verwijderd. “Daarmee kunnen we het RDF-afval, zeg maar opgewerkte brandstof, hoger in de keten krijgen”, legt hij het voordeel uit.

Reageer op dit artikel