nieuws

Sanering Diemerzeedijk voldoet aan normen

bouwbreed

De sanering van de Diemerzeedijk aan de rand van het toekomstige IJburg voldoet aan de kwaliteitseisen. “Een schandvlek uit het verleden is uitgewist. Door de isolatie van de voormalige stortplaats is sprake van een veilige situatie voor de omgeving”, stelt de gemeente Amsterdam.

Dit voorjaar ontstond een ernstig verschil van mening tussen de milieu-inspectie en Amsterdam over de kwaliteit van het inpakken van de voormalige stortplaats. Volgens de inspectie was een 5 kilometer lange en 18 meter diepe wand niet volgens plan geplaatst. Ook zou de afdeklaag onvoldoende duurzaam zijn.

Uit onderzoek van de Technische Commissie Bodemsanering blijkt nu dat de aangebrachte constructie voldoet aan de stand ter techniek. De schermwand staat op de goede plaats. Ook is er geen twijfel over de deklaag. De kans op ongecontroleerde emissie vanuit de stort naar de omgeving is tot een verantwoord minimum beperkt, zo heeft de commissie geconcludeerd. De sanering kost ruim 200 miljoen gulden.

Reageer op dit artikel