nieuws

Rivierwerken voor de brug Jamuna in schijnwerpers

bouwbreed Premium

HAM – Van Oord ACZ, Royal Haskoning en Jamuna Multipurpose Bridge Authority hebben op de Belgische Waterbouwdag 2001 de prof. dr. ir. J.F. Agema-prijs in ontvangst genomen. De prijs is toegekend aan het gerealiseerde project ‘Rivierwerken voor de Jamuna Brug’ in Bangladesh.

Het bouwteam bestond uit Jamuna als opdrachtgever, de aannemerscombinatie HAM – Van Oord ACZ, NEDECO en Haskoning als leidinggevende partner voor ontwerp en supervisie bij de uitvoering.

woordvoerder Kindo van Van Oord ACZ: “Het is een bijzondere symbolische prijs. Dus geen geldprijs maar een symbolische erkenning die bestaat uit een (bouw)steen met inscriptie en een glazen sculptuur. Hij is uitsluitend toegekend aan de uitgevoerde riviergeleiding van de Jamuna rivier. Dus niet voor de bouw van de brug, maar de wijze waarop de rivier, ook bekend als de Brahmaputra, is bedwongen om onder de brug te blijven stromen. Een miljoenenproject waar veel Nederlandse waterbouwkundige kennis en kunde aan te pas is gekomen.”

De geleiding beschermt de landhoofden van de brug. Daarbij wordt nu een doorbraak voorkomen van de lange, naar de brug voerende dammen in de uiterwaarden.

De eerste studies dateren van 1986 tot en met 1990. Het resultaat van de studie was dat de rivierwerken dienden te worden ontworpen als drie kilometer lange geleidedammen. Daarbij moesten bestaande vast punten bovenstrooms worden versterkt. De rivier bereikt tijdens het hoogwaterseizoen namelijk breedten van tien tot vijftien kilometer. Bij het ontwerp is volgens van Oord ACZ enerzijds uitgegaan van in Nederland gebruikelijke waterbouwkundige technieken en materieel. Anderzijds is gebruik gemaakt van door de ontwerpers en aannemers opgedane ervaring met bamboe bij waterbouwkundige constructies in Bangladesh.

Reageer op dit artikel