nieuws

Remkes wil openheid over salaris corporatiedirecteur

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer eist meer helderheid over de soms extreem hoge salarissen van directeuren van woningcorporaties. Openheid over de bedragen moet worden vastgelegd in de Woonwet.

Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting zei dat in de Tweede Kamer tijdens een overleg over de combinatie van wonen en zorg. “Ik wil de lonen niet regelen, want dat is een taak van de raden van commissarissen, maar ik wil dat daarover openheid komt.” Hij benadrukte wel dat voor hem het accent in de sociale huursector moet liggen op het maatschappelijke en niet op ondernemen.

Remkes reageerde daarmee op opmerkingen van GroenLinks en de SP over de soms hoge lonen van corporatiedirecteuren. Volgens Poppe van de SP komt het voor dat zij jaarsalarissen van een miljoen gulden opstrijken. Hij vindt dat niet passend voor een instelling in de sociale huursector.

Ook PvdA-Kamerlid Kortram vindt het onbegrijpelijk dat commerciële bedrijven wel de lonen van de top openbaar moeten maken, maar dat voor een semi-commerciële sector als de corporaties niets is geregeld.

De PvdA en GroenLinks willen dat de openheid al per januari 2002 in moet gaan. Dat kan bijvoorbeeld door een maatregel die corporaties verplicht de bedragen specifiek in de jaarverslagen op te nemen. De Woonwet komt pas later. Volgens Remkes doet het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting al onderzoek naar de lonen van de topmanagers.

De bewindsman is tegen de zorgpakketten die corporaties gaan aanbieden. Hij vindt dat corporaties meer kennis hebben van andere zaken en daar al de volle verantwoordelijkheid voor dragen. Hij meent dat de regie beter bij de mensen zelf kan liggen.

Reageer op dit artikel