nieuws

Raad zoekt strategie tegen grondspeculatie

bouwbreed Premium

Een pasklaar antwoord op de vraag hoe hij de positie van het Rijk op de grondmarkt kan versterken, heeft voorzitter G. Blom van de kersverse Raad voor Vastgoed Rijksoverheid nog niet. Hij is er echter wel van overtuigd dat op den duur de speculanten en ook projectontwikkelaars die uit zijn op grondposities, zullen merken dat het Rijk zich middels strategische aankopen nadrukkelijker manifesteert op de onroerendgoedmarkt.

Op dit moment werkt de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid, die maandag officieel wordt geïnstalleerd door minister Zalm van Financiën, nog aan een plan van aanpak om onder meer speculanten en projectontwikkelaars te slim af te zijn. “Maar”, verzekert de oud directeur-generaal van Rijkswaterstaat Blom, “dat is bepaald geen gemakkelijke opgave.”

Natuurlijk zou hij het liefst zien dat het Rijk in een zo vroeg mogelijk stadium alle grond kan kopen die nodig is voor de aanleg van bijvoorbeeld een weg of spoorlijn. Als de besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden, is de prijs van de grond nog laag. “De procedures rond de aanleg van infrastructuur maken het echter moeilijk om te anticiperen”, zegt Blom. “Immers, voordat een weg wordt aangelegd, zijn eerst diverse tracés in beeld. Soms zijn het er wel tien.Je kunt moeilijk alle grond aanschaffen die daarbij hoort. De vraag is dus op welk moment je moet toeslaan.Is de tracékeuze gevallen, dan zijn er direct meer kapers op de kust en schiet de prijs omhoog.”

Wat geldt voor de aanleg van infrastructuur, geldt ook voor de bouw van woonwijken. Natuurlijk zouden gemeenten het liefst zo goedkoop mogelijk alle grond in handen krijgen die daarvoor nodig is. Ze houden dan de volledige regie bij de realisatie van hun bestemmingsplannen en hebben geen verplichtingen aan projectontwikkelaars met grondposities, zoals nu op veel Vinex-locaties het geval is. Vooralsnog werken echter binnen de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid alleen de vijf departementen samen, die het meest actief zijn op de grondmarkt. Blom: “Andere overheden zijn daarbij nog niet in beeld. Ook dat is iets waar we de komende jaren zeker naar gaan kijken”.

Op pagina 3:

Vastgoedraad levert Rijk al snel voordeel op.

Reageer op dit artikel