nieuws

Provincie Limburg: minder zand en grind, meer hergebruik

bouwbreed Premium

De provincie Limburg gaat door een reeks van acties het hergebruik van materiaal stimuleren. Op die manier willen Gedeputeerde Staten (GS) het verbruik van nieuw gewonnen zand en grind in de bouw verminderen.

De provincie hoopt dat er in 2006 in Limburg 20 procent meer gebruik wordt gemaakt van secundaire grondstoffen. In een reactie op het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen van het Rijk vraagt GS het Rijk in dit kader om een betere onderbouwing van de toekomstige behoefte aan grondstoffen en om “beduidend meer aandacht” voor alternatieven. GS hebben een actieprogramma opgesteld. “Het blijft niet bij woorden alleen, maar er komt gerichte actie”, legt een woordvoerder van de provincie uit. “We gaan de hand in eigen boezem steken.”

Convenanten

Daarbij wil de provincie onder meer gemeenten ondersteunen en stimuleren in het gebruik van secundaire grondstoffen, zoals opgenomen in de duurzaam-bouwenconvenanten. Verder gaat de provincie in kaart brengen welke grond-, weg- en waterbouwwerken de komende tien jaar in Limburg worden aangelegd en hoeveel grond daarbij vrijkomt of nodig is. Aan de hand van zo’n overzicht kan er tussen projecten meer grond worden uitgewisseld. En de provincie gaat met partijen uit de bouwwereld bekijken welke acties kunnen leiden tot duurzame verbeteringen in de hele bouwketen.

Die partijen zijn betonfabrikanten, brekers van bouw- en sloopafval, slopers, projectontwikkelaars, aannemers, architecten, adviseurs, cementindustrie Enci, asfaltbedrijven en het Dubo-centrum Limburg.

Ten slotte willen GS baggerspecie beter laten verwerken. Enkele weken geleden nog reageerde de provincie Limburg “verbaasd” op het tweede structuurschema oppervlaktedelfstoffen. Daarin staat dat Limburg in plaats van 35 liefst 70 miljoen ton grind dient te leveren, het dubbele van wat in 1990 met het Rijk was afgesproken. Limburg houdt naar eigen zeggen het Rijk aan die oude afspraak. Ook ligt de provincie met het Rijk overhoop over de winning van zilverzand. Er wordt de komende vijftien jaar 15 miljoen ton zilverzand in Limburg gewonnen. In het structuurschema staat dat het Rijk die periode met vijf jaar wil verlengen. “Wij vinden dat er eerst pas op de plaats moet worden gemaakt en dat de gevolgen voor het milieu moeten worden onderzocht”, zegt de woordvoerder van de provincie.

Reageer op dit artikel