nieuws

NVOB levert scholingstraject voor reductie van faalkosten

bouwbreed Premium

Gebrekkige communicatie is vaak de oorzaak van hoge faalkosten in de bouw. Daarom heeft het NVOB Midden-Brabant het initiatief genomen tot een traject dat is gericht op de reductie van dergelijke onnodige kosten.

Het traject krijgt de vorm van een vijfdaagse cursus. Deze wordt ontwikkeld door het NVOB-Kwaliteitscentrum, een onderdeel van BOB Kennisoverdracht.

Naar schatting worden in de bouw jaarlijks tussen vijf en tien miljard gulden overbodige kosten gemaakt als gevolg van fouten tijdens de uitvoering.

Volgens het NVOB Midden Brabant zijn zulke onkosten vooral te wijten aan slecht onderling contact binnen bouwbedrijven en tussen onder meer aannemers, onderaannemers en leveranciers.

“Hoewel iedereen beseft dat faalkosten bestaan, dat ze veelal vermijdbaar zijn, en dat ze de winsten sterk kunnen drukken, zijn er nauwelijks gestructureerde initiatieven om die faalkosten te verlagen”, aldus een toelichting van NVOB Midden-Brabant.

Het bewustwordingstraject dat het NVOB-Kwaliteitscentrum voor ogen heeft is vooral gericht op het verbeteren van de onderlinge communicatie. “Daarnaast heeft het traject als doel om de faalkosten te verlagen, door het opzetten van gerichte verbeteringstrajecten waarbij het middenkader van de deelnemende bedrijven het voortouw zullen nemen.”

Directies

NVOB-Kwaliteitscentrum zal vijf maandelijkse bijeenkomsten organiseren voor het middenkader waaraan per bedrijf twee of drie medewerkers deelnemen. In de tussenliggende periodes wordt binnen het bedrijf gewerkt aan reductie van de faalkosten. Daarnaast moeten ook de directies nauw bij het traject worden betrokken.

Reageer op dit artikel