nieuws

Nieuw stadskantoor in acht delen

bouwbreed Premium

Een enorme bouwput in hartje Den Bosch is met een houten omheining goeddeels aan het zicht onttrokken. Erachter speelt zich van alles af. Er wordt hard gewerkt in een bestaand gebouw, waarvan alleen de gevel hetzelfde blijft. Even verderop wordt de fundering gelegd voor een nieuw gebouw. En in een gedeelte dat onder water staat, stijgen belletjes op van duikers die damwanden van een toekomstige parkeergarage schoonmaken. Al die bedrijvigheid moet uiteindelijk resulteren in het nieuwe stadskantoor.

Het nieuwe onderkomen, een kantoortuin met ruim 19.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak, komt in de loop van 2003 gereed en bestaat uit acht delen. Vier nieuwe gebouwen en vier gerenoveerde, naar het idee van Dirk-Jan Postel van het bureau voor architectuur en stadsontwerp Kraaijvanger-Urbis uit Rotterdam. De bouwsom: 20,2 miljoen euro.

Een opvallend onderdeel van de nieuwbouw is de zes meter diepe parkeerkelder met 1807 vierkante meter bruto vloeroppervlak in vier bouwlagen. Geheel door een computer bestuurd, zal een systeem van transportbanden straks de auto’s van de ambtenaren een plekje geven in het ‘automagazijn’, waar geen mens zich zal hoeven te wagen. En dat is mede de reden waarom er nu belletjes opstijgen uit het water. De wanden zullen voor een groot deel onbewerkt blijven, omdat behalve de parkeercomputer niemand er tegenaan zal hoeven kijken, maar het slib dat erop zit moet wel even netjes worden verwijderd.

Behalve de schoonmaak is er nog meer activiteit onder water. Vanaf een ponton worden de laatste van negentig trekankers geplaatst, die straks als het water wordt weggepompt, een betonnen ondervloer op hun plaats houden. “Het grondwater blijft nu in de put, omdat anders de omliggende gebouwen kunnen verzakken. Als we de vloer onder water hebben gestort, geeft die genoeg tegendruk om het omringende grondwater op zijn plaats te houden”, verduidelijkt uitvoerder A. Groffen van Ballast Nedam.

De plattegrond van het parkeergebouw komt enigszins overeen met de vorm van een boemerang, die met een van zijn vleugels aan een bestaand pand vast zal worden gebouwd. Ook daar is inmiddels het nodige werk verzet. Met vier hakboren tegelijk is dat gebouw van al zijn tegeltjes en binnenwerk ontdaan. Ook zandcementvloeren en binnenwanden blijven niet gespaard, alleen de gevel blijft de oude en wordt opgeknapt. Aan de zijde tegenover de parkeergarage wordt het pand vastgebouwd aan het gedeelte van het kantoorcomplex dat helemaal nieuw wordt gebouwd, met twee keer vier bouwlagen op een kelder. In dat deel van het plan, waarvan de funderingen nu worden gestort, komt een modern kantoorgebouw in drie delen, waarvan het middelste deel een glazen overkapping krijgt. Twee stalen loopbruggen overspannen straks de vide, van waaruit de bezoeker uitzicht heeft op het riviertje de Dieze, die deels door de tuin en deels – zichtbaar via een glazen vloer – onder het gebouw door komt te lopen. De overkisting, die jarenlang het riviertje op die plek aan het zicht onttrok, is inmiddels gesloopt.

Aan de andere zijde van het grote nieuwbouwgedeelte vormen nog drie te renoveren bestaande panden samen een weerspiegeling van het boemeranggebouw, waardoor het hele complex een bolle W-vorm krijgt. Twee van die renovatiepanden krijgen een geheel nieuwe inbouw, alleen in het derde pand wordt nauwelijks iets gewijzigd.

Architect D.J. Postel, die ook het casino in Breda ontwierp, heeft niet doelbewust afgestevend op een bepaalde vorm voor het complex. “De W-vorm is vooral ontstaan doordat ik met de buitenruimte bepaalde wiggen in het complex wilde creëren. De essentie was voor mij de vraag hoe ik die 17.000 vierkante meter vloeroppervlak aan gebouwen in de binnenstad kon krijgen zonder ze te laten drukken op de omgeving. Dat maakte het voor mijzelf een ambitieus project.”

Postel had als voordeel dat een groot deel van het nieuwe complex achter bestaande gevels schuil zou gaan. De nieuwbouwgevel liet hij aan de straatkant met verticale ramen aansluiten bij het bestaande straatbeeld. Aan de achterkant van de nieuwbouw pakte hij echter uit met veel glas en transparantie. Het volume van het gebouw zocht hij verder voor een belangrijk deel in de diepte, waarbij de parkeergarage met een 8,5 meter diepe bouwput de kroon spant. “En dat is waarschijnlijk de lastigste klus voor de aannemer”, realiseert hij zich. “Samen met al die kubieke meters beton die hij moet verwerken op zo’n kleine oppervlakte.”

Uitvoerder Groffen twijfelt inderdaad geen seconde bij de vraag wat na de parkeergarage de grootste uitdaging aan dit project is. “We hebben een extra uitvoerder voor de logistiek ingezet, om te zorgen dat alle materialen op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. We hebben een parkeerplaats buiten het centrum, waar de goederen worden aangeleverd. Daarvandaan komt pas iets hier naartoe op het moment dat het ook echt wordt toegepast”, verduidelijkt hij.

Groffen wordt er niet meer zenuwachtig van. Alle verschillende materialen, de 15.000 kuub grond die in totaal wordt afgegraven en afgevoerd, hetzelfde aantal kubieke meter gebouw dat wordt gesloopt en het wachtende stadsverkeer dat in een lange rij voor een nabijgelegen parkeergarage in de weg staat. “Als het goed is, is alles gewoon in 2003 klaar”, lacht hij.

‘Extra uitvoerder ingezet voor de logistiek’

De bouwput voor de parkeergarage met daarachter de fundering voor de kantoortuin. Links naast de keet stroomt het riviertje de Dieze, dat straks onder de glazen vloer van de nieuwbouw doorstroomt.

Reageer op dit artikel