nieuws

Natuursteen in nieuw Van Abbemuseum

bouwbreed Premium

Voor de realisatie van het vernieuwde Van Abbemuseum moet de rivier De Dommel tijdelijk worden verlegd. Een kunststukje op een bouwplaats waar problemen als asbest en korte heipalen voor een vertraging van tien maanden zorgden.

Zo’n zeventig bouwvakkers zijn werkzaam op de bouwplaats van het museum. Het monumentale bakstenen pand met het karakteristieke torentje wordt uitgebreid, waardoor het vloeroppervlak van het gebouw ruimschoots wordt verdubbeld.

De bouwers zijn nu druk bezig met het glas- en dakdicht maken van het complex ontworpen door architect Cahen uit Amsterdam. Bouwcombinatie Hurks en Van Straten voert het project uit en voegt twee bouwblokken toe aan het museum dat een grote collectie moderne kunst herbergt.

Het blok achter de oude tentoonstellingsruimte springt het meest in het oog. Het ligt aan drie zijden in het Dommelwater en wordt bekroond met een 26 meter hoge, hellende toren. In het andere blok bevinden zich een auditorium en restaurant. Een passage, waarin zich een ovale, met glas omringde open expositieruimte bevindt, geeft het publiek toegang tot dit blok dat ook een kantoor- en depotfunctie heeft.

Bouwvak

Volgens planning, de zoveelste, moet de uitbreidingsoperatie voor de bouwvak klaar zijn; een vertraging van tien maanden.

“We hebben dan ook een paar flinke tegenslagen gehad,” zegt F. van den Broek, projectleider van de bouwcombinatie. “Zo kwamen we er tijdens de bouw pas achter dat de bestaande funderingspalen in het oude gedeelte van het museum te kort waren. Die konden het extra gewicht van de daar bedachte bibliotheek niet dragen. Daarom moesten zeventig palen meer de grond in, dan tevoren was bepaald.

Een ander probleem diende zich aan toen tijdens de bouwin het oude Van Abbe, verstopt onder panelen, asbest werd aangetroffen. Verwijdering daarvan betekende nog eens twee maanden vertraging. Ook bleek de draagconstructie van twee bij het museum betrokken panden te zwak. “Toen we daar de oude stuclaag weghaalden was het onderliggende materiaal net peperkoek. We besloten alleen het dak en de voorgevel intact te laten. De rest is compleet vernieuwd.”

Mede door deze ontwikkelingen stegen de kosten voor de complete operatie van vijftig naar zestig miljoen gulden. Dat zorgde weer voor onrust in de Eindhovense politiek.

De gevels van de nieuwbouw worden grotendeels opgetrokken uit Flametnatuursteen. Het uit Lapland afkomstige grijze gesteente, totale kosten 3 miljoen gulden, wordt aan de prefab betonwanden bevestigd. Inclusief bevestigingsconstructie is het pakket zeventien centimeter dik.

Speciaal

Op sommige plaatsen noopte het overvloedig gebruik van het natuursteen tot speciale oplossingen. Zoals bij de bekleding van de toren. Vanwege de grote hellingshoek konden de gevelelementen niet rechtstandig met een kraan aan de muren worden bevestigd. “Daarvoor is een systeem bedacht waarbij het element al in de juiste hoek aan de kraan hangt, daarbij tegengehouden door een contragewicht,” licht de projectleider toe.

Uniek is volgens Van den Broek de opbouw van het dak van die toren. Over de naadloos gelegde bitumineuze dakbedekking ligt het verankeringssysteem voor het natuursteen; demontabel voor het geval er in de toekomst lekkages zijn of onderhoud gepleegd moet worden.

Voor de nieuwbouw is zelfs de rivier De Dommel tijdelijk verlegd. Met damwanden is een gedeelte afgesloten en gedempt. “Daar was intensief overleg met het waterschap voor nodig,” herinnert Van den Broek zich nog levendig. “Maar noodzakelijk omdat de ondersteuning van balken en vloeren boven de Dommel gemaakt moesten worden.”

Water is sowieso een heikel punt in de bouwplaats in het hart van de lichtstad. De kelder van het Van Abbe ligt zes meter onder het maaiveld waardoor grondwaterproblemen voortdurend op de loer liggen. Daarvoor is onder het bestaande museum een nieuw drainagesysteem geplaatst. De betonwanden van de nieuwbouw zijn bitumineus met twee lagen afgeplakt en er is drukvaste isolatie gebruikt. Geen overbodige luxe, aangezien een uitloper van de Dommel tussen de twee nieuwe bouwblokken ligt. Voor de bouwvak moet de rivier weer op haar oude plek liggen.

Een visuele impressie van het vernieuwde museum is te zien op www.vanabbemuseum.nl.

Reageer op dit artikel