nieuws

Namaakvissershuisjes op kampeerterreinen in België

bouwbreed Premium

Aan de Belgische kust verrijzen de laatste tijd steeds meer namaakvissersdorpen op campings. De prijzen variëren van 165.000 tot 275.000 gulden en de kopers blijken voor 85 procent uit Duitsers te bestaan. De Campingfederatie in Vlaanderen (CKVB) maakt zich in toenemende mate bezorgd over dit fenomeen.

Kapitaalkrachtige Vlaamse projectontwikkelaars kopen alsmaar meer campings op aan de 60 kilometer lange Belgische kust. Ze betalen de exploitanten van de campings al gauw het dubbele van de grondprijs of méér, bouwen er een namaakvissersdorp op en verkopen de huisjes vervolgens met ruime winst door aan vooral Duitsers en ook een toenemend aantal Nederlanders. Alleen al dit jaar zijn er op deze manier zes campings in De Haan en Wenduine met 1300 kampeerplaatsen verdwenen om plaats te maken voor namaakvissershuisjes.

De meeste van deze campings aan kust liggen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. De provincie telt in totaal 91 wettelijk erkende campings met 23.000 kampeerplaatsen op 464 hectare. Maar het aantal campings zal binnenkort dalen omdat de Vlaamse regering de sector wil saneren. De bedoeling is om zogeheten ‘zônevreemde’ campings te sluiten. Daarbij gaat het om weliswaar legale campings, maar doordat de bestemming van de grond waarop ze liggen nadien door de overheid werd veranderd (bijvoorbeeld in natuurgebied), zijn ze plotseling ‘zônevreemd’ of illegaal geworden.

De verkoop van steeds meer campings aan projectontwikkelaars is het gevolg van het feit dat de bouwgrond aan de Belgische kust steeds schaarser en duurder wordt. Volgens de Campingfederatie vinden de projectontwikkelaars en bouwpromotoren nog nauwelijks bouwgrond aan de kust en zoeken ze campingterreinen als compensatie voor hun bestaande bouwplannen. Deze campingterreinen zijn geen bouwgronden. Wel zijn ze in de gewestplannen ingekleurd als ‘zône voor verblijfsrecreatie’. De projectontwikkelaars vragen na aankoop van de grond een verkavelingsvergunning aan en bouwen er vervolgens een dorp van namaakvissershuisjes op. Op één hectare worden gemiddeld 35 van dergelijke vissershuisjes gebouwd. Tot voor kortkostte een vierkante meter kampeergrond aan de Belgische kust tussen de 40 en 55 gulden, terwijl de projectontwikkelaars er nu al gauw 90 tot 130 gulden voor geven.

Volgens de Campingfederatie opereren de projectontwikkelaars geheel volgens de wet, maar het gevolg is dat het aantal campings direct aan de Belgische kust, binnenkort tot een minimum zal zijn gereduceerd en er alleen nog landinwaarts gekampeerd kan worden, zo vreest de Campingfederatie.

Toch is het nog lang niet zeker dat er geen sprake is van wetsovertreding. Door de bouw van deze namaakvissersdorpen verandert de bestemming van deze grond voor recreatiedoeleinden immers in een feitelijke woonbestemming zonder officiële goedkeuring door de overheid. Intussen heft deze wel belastingen op deze vissershuisjes. Een ander gevolg is dat honderden caravaneigenaars worden verdreven van de campings waar ze al jarenlang verblijven.

‘Bouwgrond wordt steeds schaarser en duurder’

Reageer op dit artikel