nieuws

Muiden wil hoe dan ook een aquaduct, desnoods ten koste van woningbouw in polder

bouwbreed

In de Bloemendalerpolder komen geen woningen als Muiden niet het zo vurig gewenste aquaduct krijgt. Dat stelt een eensluidend gemeentebestuur van Muiden. Ook Weesp en Almere zouden voor die plannen zijn.

Onlangs nog liet Almere weten geen verdere uitbreiding meer te wensen als er geen betere ontsluiting voor de stad komt.

De rijksoverheid heeft de Bloemendalerpolder aangewezen als locatie voor uitbreiding van het noordelijk deel van de Randstad. Er moeten 150.000 woningen komen. In de 450 hectare grote Bloemendalerpolder, deels ook op het grondgebied van de gemeente Weesp, worden van hogerhand in potentie 5000 nieuwe woningen verlangd.

Volgens wethouder C. Leupen van Muidens Ruimtelijke Ordening loopt het met dit aantal niet zo’n vaart. Wel dient een eventuele polderbebouwing, stelt hij, vergezeld te gaan van een aquaduct onder de Vecht. “Twee jaar geleden hebben we in het kader van de zogenoemde kraagstudie in een persoonlijk onderhoud met de minister de infrastructurele problemen van ons gebied uit de doeken gedaan. Aansluiting van het achterland met het noordelijk deel van de Randstad leidt tot ernstige economische problemen als aan de heersende verkeersknelpunten niets wordt gedaan. Dat hebben we toen ook gezegd. Ook hebben wij de stagnerende verkeerssituatie bij de Vechtbrug geschetst.”

Oplossing

Aanvankelijk zou de minister een andere oplossing voor de problemen in gedachten hebben. Leupen: “Die kwam neer op doortrekken van de A6 en de A9, mede om een betere aansluiting vanuit Flevoland te bewerkstelligen. Een oplossing dus in het natuurgebied langs het Naardermeer. De minister heeft ons gevraagd zelf met creatieve oplossingen te komen. Dat is het aquaductplan in combinatie met de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder geworden.”

Vervolgens liet Muiden in samenwerking met Weesp en het gewest Gooi en Vechtstreek een haalbaarheidsstudie verrichten. Het onderzoek nu moet leiden tot een structuurvisie voor het open groene landschap tussen de twee buurgemeenten aan de Vecht. Deze visie toont een stedenbouwkundige oriëntatie van het gebied waarbinnen de juiste verhoudingen tussen groene, blauwe en rode contouren worden weergeven.

Volgens Muiden vormt de Vechtbrug in de A1 het grootste obstakel. Dagelijks gaat de brug gemiddeld tien tot twaalf keer open. Per etmaal zouden zo’n 20.000 voertuigen dit punt passeren.

Met de aanleg van het aquaduct, dat tussen 300 en 450 miljoen gulden kost, komt een eind aan de verkeersoverlast die Muiden ondervindt van dit knelpunt. In het haalbaarheidsonderzoek wordt uit de doeken gedaan hoe met de bouw van 2800 woningen het aquaduct financieel kan worden gerealiseerd. Want het Rijk zegt tot 2010 geen geld voor het omvangrijke plan te hebben.

Muiden spreekt van een kwaliteitsslag als de huizenbouw wordt gekoppeld aan de bouw van een aquaduct. Nu de gemeenteraad groen licht heeft gegeven voor de plannen, werkt Muiden “in volle vaart” verder aan de totstandkoming van de structuurvisie. Samen met Weesp, het gewest en de provincie.

Reageer op dit artikel