nieuws

Mobiele telefoon meldt positie materieel

bouwbreed

Grondverzetters kunnen met Fleetwatch op elk moment de positie van het materieel bepalen en contact opnemen met de machinisten. Dit systeem van het Ierse Celtrak maakt gebruik van de GPS-satelliet en van het GSM-netwerk. De investering begint bij 3000 gulden, exclusief SIM-kaart. De gebruiker krijgt daar volgens importeur NoRisk KeyManagement uit Delfgauw een redelijke tot goede afdekking in Europa voor.

Het systeem is ontwikkeld voor transporteurs. Die kunnen er op plaats- en straatniveau de positie van hun vrachtwagens mee bepalen. Dat gebeurt door middel van een computerscherm waarop ook gegevens over de snelheid en de status verschijnen. Deze informatie kan ook via internet of een mobiele telefoon, die al dan niet voor het duale systeem geschikt is, worden opgevraagd. Fleetwatch kan aan een eventuele alarminstallatie worden gekoppeld.

Grondverzetters kunnen met de voorzieningen nagaan waar hun materieel zich bevindt en een waarschuwing krijgen dat onbevoegde derden ermee vandoor willen gaan.

In het voertuig of de machine komt een afleesscherm. De centrale kan langs die weg tekstberichten verzenden en ontvangen. In het systeem zit een elektronisch telefoonboek waarmee de machinist ook berichten kan versturen. De installatie legt ook een spraakverbinding tussen machinist en kantoor.

Door gebruik te maken van tekstberichten verminderen de kosten van het gebruik van de mobiele telefoon aanmerkelijk. En omdat de centrale meteen ziet waar het materieel staat, blijft de spreektijd beperkt. De importeur bereidt momenteel een abonnement voor waarmee de gebruiker tegen een goedkoper tarief de benodigde SMS-berichten kan versturen.

Straatniveau

Autowatch is een vereenvoudigde uitvoering die de positie van voertuigen op straatniveau bepaalt. Het systeem informeert onder meer ook over snelheid en rijrichting. Verder verzorgt het spreek- en luisterverbindingen. Diverse meldkamers in Nederland en België kunnen via Autowatch voertuigen en machines onder controle nemen. Celtrak ontwikkelde onder de noemer Trailertrak een systeem dat Europawijd de positie van opleggers bepaalt.

Ook met behulp van GSM werkt een soortgelijk systeem dat het Italiaanse Getronic onder de noemer GT Auto Sat ontwikkelde. Niet in de laatste plaats, omdat de techniek relatief gemakkelijk is toe te passen. Een vrachtwagen of een bouwmachine geeft door middel van het GSM-netwerk de positie door die door middel van GPS-satellieten is bepaald. Dat gebeurt op basis van een driepuntsmeting.

De positie is tot op enkele centimeters nauwkeurig, maar minder precies dan een satellietmeting met militaire voorzieningen. Gebruikers hebben een extra SIM-kaart nodig en een GSM-antenne, benodigdheden die niet standaard worden meegeleverd. De antenne niet omdat er bijvoorbeeld al vrachtwagens zijn waarin die al in de fabriek is gemonteerd. De kaart ontbreekt, omdat de gebruiker zelf het type bepaalt. Wel standaard is de GPS-antenne en de centrale, inclusief een backup-batterij. Het systeem dekt heel Europa af. Dezer dagen bepaalt de leverancier de prijs en hij verwacht in december te kunnen leveren.

Botsingsmelder

Getronic-importeur RHO-Delta uit Rotterdam laat de satellietbewaker momenteel keuren voor de Nederlandse markt. De professionele versie valt onder de controle van een meldkamer, die doorlopend berichten ontvangt over de positie. De particuliere variant geeft een melding zodra de gebruiker het systeem daar via de mobiele telefoon om vraagt. De voorziening stuurt een SMS terug met de coördinaten van de plaats.

Via een speciaal internetadres kan de gebruiker on line met een eigen wachtwoord en een eigen toegangscode op een kaart zien waar het voertuig staat. Blijkt dat die door onbevoegden wordt verplaatst, dan kan door middel van een signaal de startmotor worden geblokkeerd. Eenmaal stopgezet kan een motor niet meer aanslaan. Een zogeheten botsingsmelder belt na een ongeluk automatisch een noodnummer waarna een ongevallendienst in contact kan komen met de bestuurder.

Redelijke tot goede afdekking in Europa

Reageer op dit artikel