nieuws

Meerwaarde van staal is overweldigend

bouwbreed Premium

Het aandeel van staal in het bouwvolume voor de afgelopen en de komende jaren vertoont een stijgende tendens. Die tendens is door de staalbranche te bestendigen door steeds uit te gaan van de meerwaarde die het toepassen van staal kan bieden.

In zijn openingsbetoog houdt mr. G.Ph. Brokx, voorzitter van de vereniging Bouwen met Staal, de deelnemers aan de Staalbouwdag 2001 voor de vele voordelen van staal pas te benutten zijn als staalbouwend Nederland in al haar geledingen samenwerkt én op de hoogte is van de nieuwste mogelijkheden van staal.

Vorig jaar heeft de branche de samenwerking verbeterd door staalbewust Nederland te vereniging in één organisatie, te weten Bouwen met Staal. Maar er moet meer gebeuren, waarschuwt Brokx.

Vandaag de dag zijn er veel parameters die de toepassing van materialen in de bouw bepalen. Op het overgrote deel daarvan kan aan staal een voorspronggevende meerwaarde worden toegekend.

De kringloop van staal is vrijwel gesloten, zo stelt de voorzitter vast. Op dit moment wordt 95 procent van al het gebruikte staal gerecycled. De grondstoffen kolen en ijzererts zijn voornamelijk nodig omdat het wereldgebruik van staal toeneemt. De voorraad van beide is echter nog erg groot.

De keuze voor een staalskelet en een afbouwsysteem met lichte gevels en daken beperkt het gewicht van gebouwen aanzienlijk. Het gewicht van de Smarthouses in Zoetermeer van Robert Winkel Architecten heeft een massa van maar driekwart van een ‘normaal’ stenen huis van hetzelfde volume. Dit betekent niet alleen een beperking van de hoeveelheid grondstoffen, ook de fundering kan daardoor lichter worden uitgevoerd. Bovendien is de montage veel eenvoudiger en ontstaan minder transportbewegingen.

Flexibiliteit

In de huidige bouw is flexibiliteit een van de parameters die de bepalend zijn voor de materiaalkeuze. De flexibiliteit van het bouwen in staal uit zich bijvoorbeeld in de snelheid van bouwen. Die kan hoog zijn, omdat met een goede planning en logistiek ruwbouw, afbouw en installatietechnisch werk tegelijkertijd, soms zelfs in een procesgang, zijn uit te voeren.

Vooral op gebied van de verdiepingbouw tot vier bouwlagen heeft de staalbouw in de afgelopen tien jaar een sterke opmars gemaakt. Ten dele is die toe te schrijven aan een gunstiger prijsstelling dan concurrerende technieken. Maar ook de introductie van geïntegreerde vloerliggers heeft daartoe bijgedragen. Die liggers zijn in de vloer opgenomen en steken er dus niet onderuit. Het succes van dit vloersysteem, gecombineerd met een staalskelet, is te verklaren uit de eenvoud van werken, de prijsstelling, de flexibiliteit maar ook de goede eigenschappen ervan bij brand.

Op het gebied van de arbeidsomstandigheden zijn ook positieve ontwikkelingen gaande. Steeds meer activiteiten verplaatsen zich van de bouwplaats naar de fabriek

of montageplaats. Op die plaatsen zijn de arbeidsomstandigheden beter te controleren dan op de bouwplaats buiten. Een goed voorbeeld daarvan is het kantoorgebouw de Bolder’ dat voor Mammoet Van Seumeren volledig in een productiehal wordt gemaakt.

Tot slot waarschuwt Brokx de branche dat er rekening mee moet worden gehouden dat de bouwnijverheid op termijn afneemt, mede door de bewuste aanslagen op onze westerse economie. Ondanks dat zijn er volgens hem kansen voor de overheid om extra investeringen te doen in infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. De staalbranche zal hierop inspelen.

Staalbouwdag 2001

De Staalbouwdag is jaren het trefpunt voor opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers met staal. De nadruk bij de voordrachten, waarvan op deze pagina een samenvatting, ligt dit jaar op het informeren van managers en ontwerpers met een doorslaggevende invloed op het bouwproces.

Aan de orde komen de ontwikkelingen op gebied van utiliteits- en woningbouw, infrastructuur en duurzaamheid. De Staalbouwdag vindt plaats in theater De Flint in Amersfoort.

Reageer op dit artikel