nieuws

In Noorden 56.000 huizen extra

bouwbreed

Noord-Nederland mag tot 2030 56.000 huizen extra bouwen. Groningen-Assen wordt de enige netwerkstad in de drie noordelijke provincies. Dit is de uitkomst van het bestuurlijk overleg tussen het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en minister Pronk (VROM) over de invulling van de Vijfde nota ruimtelijke ordening.

Bovendien kan het Noorden rekenen op 55.000 extra arbeidsplaatsen. SNN-voorzitter E. Nijpels gaat er daarbij vanuit dat 1800 hectare extra bedrijventerreinen mag worden aangelegd.

De noordelijke provincies hadden voor Leeuwarden en Emmen de status van netwerkstad willen bedingen. Minister Pronk voelt daar echter niets voor.

Reageer op dit artikel