nieuws

Groot draagvlak voor 150 windmolenparken in zee

bouwbreed Premium

Het Wereld Natuur Fonds ziet brood in 150 windmolenparken voor de Nederlandse kust. Zeker als de installaties iets verder zeewaarts komen, bestaan volgens de natuurorganisatie nauwelijks meer bezwaren bij de Nederlandse bevolking.

Volgens het WNF kunnen de windparken worden gerealiseerd tussen 2010 en 2030. Per park denken de natuurbeschermers aan vijftig tot zeventig turbines

De organisatie baseert zich op een studie van Blauw Research. Het bureau ondervroeg 1200 internetgebruikers en voerde vervolgens een controle uit bij een testgroep. Hieruit blijkt dat Nederlanders in overgrote meerderheid positief aankijken tegen windparkplannen in hun eigen provincie. Kanttekening is wel dat een kwart van de ondervraagden aangaf nooit door wie dan ook op de hoogte te zijn gebracht van de provinciale windparken.

Het Wereld Natuur Fonds voerde afgelopen maand intensief campagne voor windenergie. Poolreizigers werden ten tonele gevoerd met verhalen over smeltende ijskappen. Imca Marina bezong in Zandvoort hoe groen stroom kan zijn, mits duurzaam gewonnen op zee. Vervolgens ging het WNF de provincie in om lokaal al fietsend campagne te voeren. Dat mondde uit in de publicatie van het uitgevoerde onderzoek van Blauw Research naar de populariteit van windenergie bij de Nederlanders.

Eerder deze maand maakte WFN Nederland bekend energiebedrijf Essent als hoofdsponsor te hebben aangetrokken. In de campagne voor groene energie, die vooral moet komen uit windparken op zee, nemen tal van energiebedrijven deel, evenals baggeraar Boskalis en bouwer Heijmans.

Reageer op dit artikel