nieuws

Groep architecten ‘stoeit’ met Grote Markt

bouwbreed

De toekomst van de Grote Markt in Groningen leidt nog altijd tot rumoer. Werd nog in februari een gemeentelijk plan dat voorzag in een parkeergarage massaal weggestemd, de discussie in het Grote Markt Forum gaat nu vooral over de verhouding tussen bouwvolume en openbare ruimte. Kortom: óf de Grote Markt volbouwen óf meer openbare ruimte creëren.

De laatste van een reeks discussiebijeenkomsten vond afgelopen week plaats. Zij waren georganiseerd door het Grote Markt Forum, een groep van vijftig Groningers uit het bedrijfsleven, de cultuursector, de gemeente en de verschillende wijken.

Het forum heeft de kleine groep architecten, die vier keuzemogelijkheden presenteerden, opnieuw aan het werk gezet. Een en ander moet uiteindelijk leiden tot een reeks concrete modellen, waarmee de gemeenteraad uit de voeten kan.

Het wachten is nu dus op de twee stedenbouwkundigen en zes architecten. Zij moeten, rekening houdend met de meningen in het forum, komen tot nieuwe varianten. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want niet alleen moet uit die varianten uiteindelijk een definitieve oplossing komen, ook moet het een breed gedragen voorstel zijn. Op 10 oktober is er een speciale publieksavond, waar iedere Groninger zijn zegje kan doen. Daarna gaan de architecten aan de slag met de definitieve modellen, die op 13 november voor het laatst worden besproken door het Grote Markt Forum.

Het college van B en W krijgt vervolgens een advies van het forum, waarna het woord is aan de gemeenteraad. Iedereen in Groningen is het er wel over eens dat er dringend iets moet gebeuren met de Grote Markt. De vraag is alleen: wat?

Enqu-te

Uit een recente enqu-te is opnieuw gebleken dat een overgrote meerderheid van de Groningers voorstander is van drastische ingrepen. De verdeeldheid over het soort ingrepen is echter zeer groot. Vandaar dat de gemeente eerder dit jaar het Grote Markt Forum instelde, waarvan de vijftig deelnemers afgelopen week voor het laatst gezamenlijk in discussie bijeen waren.

Wel is het forum er inmiddels in geslaagd maar liefst 141 suggesties, die tijdens de eerste bijeenkomst in juni op tafel lagen, terug te brengen tot vier denkrichtingen. Onderdelen zijn: gedeeltelijke sloop en renovatie van de noordwand van de Grote Markt (V & D), renovatie of sloop van de oostwand (studentenvereniging Vindi6cat) eventueel aangevuld met een nieuw theater en de verhouding bouwvolume en openbare ruimte op de Grote Markt zelf.

De groep architecten kwam afgelopen week nog met een alternatieve oplossing voor de Grote Markt, waarbij het mogelijk is én meer bebouwing te realiseren én meer openbare ruimte te creëren. Dat laatste zou kunnen als wordt besloten zowel ondergronds als de lucht in te bouwen en creatiever met de beschikbare ruimte om te gaan.

Reageer op dit artikel