nieuws

‘Geen schakel tussen de wegen A6 en A9’

bouwbreed Premium

De Stichting Natuur en Milieu is van mening dat de geplande verbinding tussen de autosnelwegen A6-A9 van de kaart moet. De Vereniging Milieudefensie, Milieucentrum Amsterdam, de provinciale Milieufederaties van Utrecht, Noord-Holland en Flevoland en de Stichting Natuur en Milieu hebben dit standpunt inmiddels aan de Tweede Kamer laten weten.

Ondanks het gegeven dat de weg grotendeels ondergronds zal worden aangelegd, zijn deze samenwerkende organisaties van mening dat de A6-A9 de natuur en het open landschap van de Gein- en Vechtstreek zeer ernstig en blijvend zal schaden.

Door de aan te brengen ventilatiesschachten en vlucht- en onderhoudswegen is de tunnel volgens de organisaties niet onzichtbaar of zonder effecten.

Zo zal de weg de natuur van het Naardermeer, dat als ons oudste natuurmonument wordt gezien, negatief beïnvloeden. De organisaties geven als alternatief een combinatie van sterke verbetering van het openbaar vervoer op de as Almere-Amsterdam-Schiphol en betere benutting van de bestaande hoofdwegen, waarbij de Gaasperdammerweg deels in een tunnel zou moeten worden gebracht.

Reageer op dit artikel