nieuws

Festival maakt Zeeuwen rijp voor leven met tunnel

bouwbreed

De Westerscheldetunnel wordt in de toekomst mogelijk de spil van een groot cultureel festival dat gelijktijdig op de industrieterreinen van Vlissingen en Terneuzen moet plaatsvinden.

De Kamer van Koophandel Zeeland, NV Westerscheldetunnel en het instituut Scoop voor welzijn, zorg en cultuur hebben het idee opgevat om vanaf 2003 jaarlijks het Tube Sites Festival te organiseren. Het gaat om een evenement met internationale allure, waarvoor speciale producties worden gemaakt.

Het festival is een van de projecten, die de drie organisaties in gang hebben gezet om Zeeland rijp te maken voor de veranderingen die de opening van de Westerscheldetunnel in november 2003 teweeg zal brengen. Volgens deskundigen biedt deze nieuwe verbinding de provincie veel kansen, maar zijn er ook tal van bedreigingen, vooral voor het voorzieningenniveau. Zeeland is daarop nog onvoldoende voorbereid.

De tunnel kan ervoor zorgen dat de economie van Zeeland zich sneller gaat ontwikkelen en meer een nationaal of zelfs internationaal karakter krijgt. Voorwaarde is echter wel dat de oeververbinding dan zowel aan de noord- als aan de zuidkant een volwaardige aansluiting krijgt op het hoofdwegennet van respectievelijk Nederland en België. VNO/NCW-voorzitter Schraven hield hiervoor tijdens een symposium in Vlissingen een warm pleidooi. Zijn stelling dat extra infrastructuur betere kansen biedt, wordt onderschreven door hoogleraar regionale economie Boekema van de Katholieke Universiteit Brabant. Ook een quickscan uitgevoerd door Pricewaterhouse Coopers Plant LocationInternational in Brussel wijst in die richting.

Op pagina 3:

Tunnel biedt Zeeland alleen kansen met extra infrastructuur.

Reageer op dit artikel